Thứ 7, 04/07/2020 - 12:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số quy định trên cho phù hợp để thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.

Về ý kiến đề nghị chỉ thông báo thu hồi đất đối với phần diện tích của thửa đất theo quy hoạch nằm trong dự án và quy định thời hạn của thông báo thu hồi đất

Theo quy định tại điểm 1 của Mẫu số 07 thông báo thu hồi đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thu hồi một phần diện tích của thửa đất phải có các nội dung về (1) thông tin về người đang sử dụng đất và địa chỉ có đất bị thu hồi; (2) thông tin về thửa đất bị thu hồi: địa chỉ của thửa đất dự kiến thu hồi; diện tích dự kiến thu hồi thuộc thửa đất đó, tờ bản đồ.

Như vậy, quy định về nội dung thông báo thu hồi một phần diện tích của thửa đất đã được quy định rất cụ thể và rõ ràng, việc cơ quan ra thông báo thu hồi toàn bộ thửa đất đối với trường hợp thực tế chỉ thu hồi một phần diện tích của thửa đất là không đúng quy định hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy định của pháp luật để không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân.

Về ý kiến đề nghị đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi khi chưa thực hiện đền bù và thông báo thu hồi đất phải có thời hạn tối đa 12 tháng.

Để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cũng như đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, tại khoản 2 Điều 49 của Luật đất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định: “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồiđất theo kế hoạchđượctiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nêu người sử dụng đất cỏ nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Về đề nghị thông báo thu hồi đất phải có thời hạn tối đa 12 tháng để người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình nêu sau thời gian này mà nhà đầu tư không có nguồn lực, kéo dài thời gian thực hiện dự án ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận trong quá trình hoàn thiện pháp luật về đất đai.

Về phản ánh liên quan đến đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Về kiến nghị áp dụng quy định của pháp luật khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận: Việc xác định người sử dựng đất có hay không có hành vi vi phạm pháp luật đất đai cần căn cứ vào thời điểm xảy ra hành vi và văn bản ghi nhận hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm xảy ra hành vi để xác định cụ thể. Đồng thời, phải căn cứ vào các giấy tờ, sổ sách về quản lý đất đai do cơ quan Nhà nước lập trước thời điểm xảy ra hành vi để xác định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; trường hợp không xác định được hành vi vi phạm và người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì áp dụng quy định tại Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để cấp Giấy chứng nhận; trường hợp có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng đất thì áp dụng quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để cấp Giấy chứng nhận.

Về việc cấp Giấy chứng nhận đối vớitrường hợp tự ý xây dựng nhà ở trên thửa đất nông nghiệp: Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 của Luật đất đai thì Giấy chứng nhận là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy các trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì đã được Nhà nước xác lập mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận là đất nông nghiệp.

Theo quy định tại Điều 57 của Luật đất đai thì việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, việc người sử dụng đất nông nghiệp mà tự ý xây dựng nhà ở trước ngày 01/7/2014 thì thuộc trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp nảy được áp dụng theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Về cơ quan ký cấp giấy chứng nhận 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được bổ sung tại khoản 15 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thì đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm n khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và chuyểnhồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để viết Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận.

Kiến nghị đối với việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được quy định tại Điều 31 và Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đấy là quy định để áp dụng đối với các công trình là nhà ở và công trình xây dựng không phải là nhà ở được xây dựng theo quy định của pháp luật; đối với các công trình là nhà ở và công trình xây dựng không phải là nhà ở được mà buộc phải tháo dờ theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP thì không có cơ sở để chứng nhận quyền sở hữu tài sản.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan