Thứ 7, 04/07/2020 - 12:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng hiệu quả

Cử tri tỉnh Nghệ An tiếp tục đề nghị nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc ban hành bản quy định về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp để phù hợp với điều kiện thực tế vì thực tế có sự bất cập là một số hộ người chết và đi khỏi địa bàn đã lâu vẫn có đất nông nghiệp trong lúc đó một số hộ lập gia đình và những người sinh sau năm 1994 lại không có đất để canh tác.

Chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã được kế thừa và quy định trong Luật đất đai qua các thời kỳ. Hiện nay, về cơ bản, quỹ đất nông nghiệp đã giao hết cho người sử dụng; quy định về hạn mức giao đất tại Điều 129 Luật đất đai chỉ có nghĩa để xem xét công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và xem xét bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đáng Khóa XI đã chủ trương: “Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước có chính sách phù hợp đểđất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất" vì kể từ khi thực hiện chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đến nay, có trường hợp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người khác, có trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, có trường hợp để thừa kế cho con, cháu theo quy định của pháp luật... Nếu thực hiện điều chỉnh và chia lại đất nông nghiệp sẽ không đảm bảo sự công bằng.

Đối với trường hợp người sử dụng đất mất đi mà không có người thừa kế, người sử dụng đất đi khỏi địa bàn mà không còn nhu cầu sử dụng đất,... thì Nhà nước căn cứ quy định tại Điều 65 Luật đất đai để thu hồi đất theo quy định. Ngoài ra, Luật đất đai hiện hành cùng có quy định, quỹ đất nông nghiệp thu hồi theo quy định tại Điều 64, Điều 65 và Điều 133 Luật đất đai sẽ ưu tiên để giao cho các hộ không có đất, thiếu đất sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiếu số.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan