Thứ 7, 25/06/2022 - 17:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp tổng thể nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bảo vệ cuộc sống của người dân

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay vẫn đang bức xúc và cấp bách; ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí…. Ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, ô nhiễm môi trường nông thôn. Đề nghị nhà nước có giải pháp tổng thể nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bảo vệ cuộc sống của người dân (Cử tri tỉnh Thái Bình)

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã mang lại nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề môi trường cần quan tâm giải quyết, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường do các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, ô nhiễm môi trường nông thôn. Để ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm môi trường, trong thời gian tới, cần triển khai một số giải pháp tổng thể như sau:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó những chế tài xử phạt (cưỡng chế hành chính và xử lý hình sự) phải thực sự đủ mạnh để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý môi trường các nhà máy, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, nhất là giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường các cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về môi trường; trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ có hiệu quả hoạt động của các lực lượng này.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức sinh thái, làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa tự nhiên - con người - xã hội.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan