Thứ 2, 15/08/2022 - 12:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương

Để đảm bảo công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương, cử tri huyện Đông Sơn đề nghị quy định lại khoản 3, Điều 19, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 3a, Điều 18c Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ như sau:“Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ gia đình, cá nhân phải thu hồi đất tính theo mét vuông đất thu hồi, theo từng quyết định thu hồi đất và giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương để quy định mức hỗ trợ phù hợp”

Chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng với phương châm phải bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi. Trên cơ sở đó, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất; việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; quy định cụ thể việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi nhằm đảm bảo cuộc sống và sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ cũng đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể hoá cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong điều kiện cụ thể tại địa phương đã giúp cho cơ chế, chính sách ngày càng phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào nề nếp, làm giảm đáng kể các khiếu nại liên quan đến đất đai. Sau hơn 5 năm triển khai thi hành, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn đã đi vào cuộc sống góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt hơn quyền lợi và sinh kế của người có đất thu hồi, đặc biệt là đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan