Thứ 6, 30/09/2022 - 09:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo an ninh nguồn nước là vấn đề rất cấp bách

Cử tri cho rằng đảm bảo an ninh nguồn nước là vấn đề rất cấp bách (nguồn nước ở tỉnh Thái Bình bị nhiễm phèn nên không trồng được lúa). Đề nghị Chính phủ nghiên cứu đảm bảo nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, nguồn nước ngầm, nước mặt cho sinh hoạt và nguồn nước cho môi trường; quản lý an toàn các hồ đập, cân đối nguồn vốn để sửa chữa, cải tạo các hồ đập; xem xét kỹ việc thực hiện dự án thủy điện ở Kon Tum vì có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung ứng nước tại Quảng Ngãi và một số tỉnh miền Trung.

Trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước xả ra thường xuyên hơn, không chỉ xảy ra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung mà còn ở vùng đồng bằng. Để đảm bảo an ninh nguồn nước là loại an ninh đặc biệt, tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước, vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị đưa việc đảm bảo an ninh nguồn nước là một lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch toàn khóa XIII cũng như trong các văn kiện Đại hội của các địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng và phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng, Cửu Long và các lưu vực sông lớn làm cơ sở cho các quy hoạch có khai thác, sử dụng nước nhằm cân bằng các nguồn nước, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước nước một cách hợp lý theo không gian, thời gian đặc biệt là quy định các phương án phân bổ nguồn nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các phương án tăng cường khả năng trữ lũ, giữ nước ngọt với quy mô phù hợp với vùng nhằm tăng cường trữ nước, điều tiết nguồn nước để bảo đảm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, hoàn thiện các chính sách nhằm thu hút đầu tư các công trình trữ nước, điều tiết nước có hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra các vấn đề lũ lụt, hạn hán thiếu nước nghiêm trọng như hiện nay.

Công trình thủy điện Thượng Kon Tum xây dựng trên sông Đăk Snghé, chuyển nước phát điện sang sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Việc vận hành của công trình Thượng Kon Tum phải tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa chứa trên lưu vực sông Sê San đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018, đồng thời tuân thủ quy định Quy trình vận hành đơn hồ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nước sau phát điện của thủy điện Thượng Kon Tum được chuyển nước sang sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi, làm gia tăng đáng kể lượng nước, bổ sung nước để cấp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt tỉnh Quảng Ngãi.

Về quản lý an toàn hồ đập, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng báo cáo kết quả giám sát về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập”, trong đó, đề xuất Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng Đề án bảo đảm An ninh nguồn nước và An toàn hồ đập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, trên cơ sở đó xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về đảm bảo An ninh nguồn nước và An toàn hồ đập.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan