Thứ 5, 18/08/2022 - 03:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Đất đai năm 2013

Cử tri tỉnh Tây Ninh Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Đất đai năm 2013 với những vấn đề cụ thể.

Tại điểm h khoản 1 Điều 64 quy định trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp "Đất trồng cây hàng năm không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục" nhưng không quy định trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác. Đề nghị Quốc hội bổ sung thời hạn không sử dụng liên tục đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác trong trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. 

Về sửa đổi khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai, theo đó, bổ sung thời hạn không sử dụng liên tục đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác trong trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: Kiến nghị của cử tri là có tính hợp lý, đảm bảo việc xử lý như nhau giữa các loại đất. Trong quá trình tổ chức thi hành Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhận được phản ánh của một số địa phương về vấn đề này. Tuy nhiên, việc xác định hành vi vi phạm của người được giao đất, cho thuê đất vào mục đích nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác trong 12 tháng không sử dụng liên tục là rất khó xác định chính xác để xử lý nên pháp luật hiện hành chưa xử lý đối với trường hợp này. Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến của cử tri để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới.

Tại khoản 2 Điều 77 quy định bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, thì các hộ dân sử dụng đất do lấn chiếm của các nông lâm trường hoặc đất công do Nhà nước quản lý đều yêu cầu phải bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất hoặc khiếu nại kéo dài. Đề nghị Quốc hội sửa đổi hoặc quy định cụ thể nội dung tại khoản 2 Điều 77 đối với trường hợp đất sử dụng trước ngày 01/7/2004. 

Về sửa đổi khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 đối với trường hợp đất sử dụng trước ngày 01/7/2004: Về quy định bồi thường đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai là nhằm bảo đảm bố trí lại tư liệu sản xuất và tạo sinh kế lâu dài cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất.

Về đề nghị sửa đổi hoặc quy định cụ thể khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai đối với trường hợp đất sử dụng trước ngày 01/7/2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu tổng kết và đề xuất hoàn thiện thiện chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian tới.

Tại khoản 3 Điều 203 quy định tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân thì do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết, nếu không đồng ý thì khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết ... Quy định như vậy không chặt chẽ vì đây là việc giải quyết tranh chấp, nếu không đồng ý thì tiếp tục tranh chấp đến cấp tỉnh giải quyết. Đề nghị Quốc hội sửa đổi Điều 203 theo hướng tất cả việc tranh chấp đất đai giao cho cơ quan Tòa án giải quyết, các cơ quan hành chính nhà nước chỉ giải quyết việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; đồng thời chỉ đạo Chính phủ có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

Về sửa đổi Điều 203 liên quan đến thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai: Đối với trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay đã được quy định tại Điều 202, Điều 203 của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, đối với trường hợp giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân sẽ thực hiện theo thủ tục quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự. Đối với trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính đã được quy định trình tự, thủ tục tại các Điều 88, 89, 90 và 91 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đối với kiến nghị chuyển thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai sang Tòa án giải quyết, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Đất cho phù hợp.

Đề nghị khi sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai cần nghiên cứu toàn diện, đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch. Cần quy định khi ban hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải căn cứ, bám sát vào các quy hoạch chuyên ngành, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (như quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn...) để đảm bảo tính đồng bộ, tránh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch trên. 

Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai cần nghiên cứu toàn diện, đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch: Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện pháp luật đất đai.

Thực tế đặc thù tại địa bàn tỉnh Tây Ninh có diện tích lớn đất do khai hoang đưa vào sử dụng, diện tích đất nông nghiệp có nguồn gốc khai hoang của hộ gia đình, cá nhân lớn hơn nhiều so với quy định, có trường hợp lên đến 20ha đất. Khi thực hiện công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân gặp nhiều khó khăn để xác định, có nhiều trường hợp phần diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất không nhận được sự đồng thuận của người sử dụng đất, có trường hợp có đơn khiếu nại, khiếu nại đến cơ quan chức năng nhiều năm. Đề nghị xem xét tình hình và điều chỉnh quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp thuộc khu vực Đông Nam Bộ nhiều hơn quy định tại điểm khoản 1, 2, 3, 4 Điều 129

Về điều chỉnh hạn mức giao đất nông nghiệp: Tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 129 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: 

Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 

Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. 

Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. 

Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan