Thứ 5, 22/10/2020 - 01:48
Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Đầu tư An Hưng về thực hiện công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Đầu tư An Hưng về thực hiện công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến nghị của quý Công ty về các nội dung liên quan đến việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất 50.000 tấn/năm” do quý Công ty ...
Phối hợp với các Bộ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Phối hợp với các Bộ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 01/09/2020, Bộ TN&MT có Văn bản số 4722/BTNMT-PC về việc hối hợp với các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 02 ý kiến của cử tri tỉnh Bạc Liêu do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Đề nghị có giải pháp thay đổi toàn diện về nhận thức và hành vi của toàn xã hội.