Thứ 4, 23/10/2019 - 10:20
Cần nhiều biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường

Cần nhiều biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường

Cử tri tỉnh An Giang đề nghị sớm có biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từ việc tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng bao ni lông, các loại bao bì làm từ nhựa; nghiên cứu vật liệu làm ...
Các đối tượng chính sách đều thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất

Các đối tượng chính sách đều thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất

Cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc Luật đất đai quy định đối tượng chính sách nếu muốn được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở thì phải thông qua hình thức đấu giá là không phù hợp với thực tế. Bởi lẽ, đối tượng chính sách hiện nay vẫn còn ...
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh, liên quan đến thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện nay là chưa hợp lý. Cử tri cho rằng, không nên giao cho một cơ quan tham mưu thay cho cấp ...