Thứ 6, 30/09/2022 - 09:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng Hệ thống tích hợp, kết nối và chia sẻ CSDL đất đai quốc gia

Chỉ đạo tại cuộc họp về triển khai xây dựng Hệ thống tích hợp, kết nối và chia sẻ CSDL đất đai quốc gia, Bộ trưởng cũng đề nghị phải xây dựng được trung tâm dữ liệu thống nhất, tập trung, đảm bảo an ninh, an toàn và đảm bảo năng lực quản lý… để từ đó đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng đồng bộ, đầy đủ và xuyên suốt trên phạm vi cả nước theo một lộ trình thống nhất, tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và chuẩn bị kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia là  nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao trọng trách. Nhắc lại phương châm làm việc “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đồng thời thống nhất việc ưu tiên kinh phí để thực hiện nhiệm vụ và đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Tổng cục Thuế thống nhất các phương án từ đó tham mưu cho Bộ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương sử dụng các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ.

"Vụ KH&CN phối hợp với Cục CNTT&DLTNMT, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản lý đất đai để xây dựng ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đồng bộ, thống nhất".

Xác định nhiệm vụ về công nghệ thông tin là quan trọng nhất, Bộ trưởng đề nghị Cục CNTT&DLTNMT đưa ra được giải pháp, nền tảng đồng bộ để quản lý và khai thác dữ liệu chung dựa trên trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh; phải số hóa được những cơ sở dữ liệu quan trọng; phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của trung ương, địa phương để đảm bảo công việc triển khai không chồng chéo, thống nhất, đúng pháp luật.

"Phải xây dựng được trung tâm dữ liệu thống nhất, tập trung, đảm bảo an ninh, an toàn và đảm bảo năng lực quản lý… để từ đó đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng đồng bộ, đầy đủ và xuyên suốt trên phạm vi cả nước theo một lộ trình thống nhất, tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh".

Theo báo cáo của Cục CNTT&DLTNMT, đối với nhiệm vụ xây dựng cấu trúc CSDL đất đai quốc gia, chuẩn bị dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu vào CSDL đất đai quốc gia: Cục phối hợp với Tổng cục QLĐĐ xây dựng dự thảo nội dung cấu trúc CSDL đất đai quốc gia. Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm tích hợp, kết nối dữ liệu đất đai quốc gia, cung cấp chia sẻ dữ liệu với: Nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP); Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVC); Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (IOC Chính phủ); Trung tâm điều hành thông minh của Bộ (IOC Bộ TNMT)… Cục Cũng đã tiếp nhận dữ liệu từ Tổng cục QLĐĐ, gồm: Dữ liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 của quốc gia và 6 vùng kinh tế; Dữ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của quốc gia và 6 vùng kinh tế (chưa có dữ liệu các biểu thống kê, kiểm kê); Dữ liệu khung giá quốc gia, bảng giá đất theo tỉnh; Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai của quốc gia và vùng kinh tế trên cả nước. Đã tiến hành chuẩn hóa, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu nhận được từ phía Tổng cục Quản lý đất đai vào CSDL đất đai quốc gia (ĐĐQG); xây dựng các dịch vụ dữ liệu đất đai quốc gia tích hợp vào Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẵn sàng cho việc chia sẻ cho các hệ thống muốn khai thác (NGSP, Cổng DVC, IOC Chính phủ, IOC Bộ TN&MT,…).

Đối với nhiệm vụ xây dựng Hệ thống tích hợp, kết nối và chia sẻ CSDL ĐĐQG, Cục phối hợp với các đơn vị tư vấn, cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống phần mềm; chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, vận hành hệ thống; xây dựng các dịch vụ phục vụ tích hợp, kết nối chia sẻ với CSDL ĐĐQG. Cục đã trình Bộ văn bản gửi các địa phương đề nghị phối hợp triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông dữ liệu đất đai tại các địa phương; Chủ động phối hợp, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, các phương án phối hợp triển khai để đảm bảo tính hiệu quả, trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đã chủ động làm việc với các đơn vị liên quan (Các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn xây dựng các hệ thống: NGSP, Cổng DVC, IOC Chính phủ, IOC Bộ TN&MT), cung cấp thông tin danh mục, cấu trúc và địa chỉ các dịch vụ dữ liệu đất đai quốc gia…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan