Thứ 6, 30/09/2022 - 16:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 124/NQCP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

Để triển khai Nghị quyết số 124/NQCP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung các Luật: Đất đai, Bảo vệ môi trường, khoáng sản. 

Kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp; kiên quyết xử lý các dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, tiêu tốn nhiều năng lượng, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng phát sinh chất thải lớn trên phạm vi cả nước. 

Các đơn vị quản lý nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ để có biện pháp xử lý linh hoạt hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan Tổ chức lập và triển khai thực hiện các quy hoạch sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Quy hoạch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 124/NQ-CP theo yêu cầu của cơ quan chức năng./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan