Thứ 5, 18/08/2022 - 02:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. 

Bộ TN&MT đã tập trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch  tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch quốc gia về môi trường; khuyến khích, thúc đẩy phát triển các dự án xanh, công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, các ngành kinh tế sử dụng dịch vụ sinh thái; đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư xử lý, tái chế chất thải với mô hình công nghệ phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. 

Tập trung quản lý môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; áp dụng chế tài xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Triển khai xây dựng hệ thống quan trắc về môi trường. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, kiểm kê, kiểm soát, di dời các nguồn ô nhiễm, nâng cao quy chuẩn khí thải từ phương tiện giao thông; đảm bảo quy chuẩn quy hoạch cây xanh, không gian công cộng trong các đô thị, khu dân cư, nhất là các thành phố lớn. Huy động sự vào cuộc của các địa phương trong việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguồn thải thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021, cùng với xây dựng đồng bộ các văn bản thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ tập trung hoàn thành việc lập quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung quản lý môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề;. Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giải quyết vấn đề rác thải, phát triển công nghiệp môi trường, dịch vụ BVMT và tái chế chất thải; phát triển một số đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải. Triển khai xây dựng hệ thống quan trắc về môi trường. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, kiểm kê, kiểm soát, di dời các nguồn ô nhiễm, nâng cao quy chuẩn khí thải từ phương tiện giao thông; đảm bảo quy chuẩn quy hoạch cây xanh, không gian công cộng trong các đô thị, khu dân cư, nhất là các thành phố lớn. Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ giám sát về môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn đã được thành lập; huy động sự vào cuộc của các địa phương trong việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguồn thải thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan