Thứ 5, 22/10/2020 - 02:04
Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 14/8/2020, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuấtdự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...
Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2024

Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2024

Tại Nghị quyết 120/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội ...
Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Đề án được đề xuất thực hiện trong giai đoạn  từ năm 2020 đến năm 2024 nhằm tạo lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức về đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn, giải quyết đồng bộ bài ...
Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực TN&MT tháng 10 năm 2020

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực TN&MT tháng 10 năm 2020

Trong tháng 10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, ...
Cần thiết thực hiện Dự án “Quản lý tổng hợp cảnh quan vùng lúa bền vững tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”

Cần thiết thực hiện Dự án “Quản lý tổng hợp cảnh quan vùng lúa bền vững tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”

Nghị quyết 120 của Chính phủ đề xuất việc dịch chuyển quản lý vùng hướng tới phát triển bền vững thông qua các giải pháp như là đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp thay thế cho sản xuất lúa gạo, và phục hồi cơ chế nước lũ theo mùa tự nhiên và chức năng ...