Thứ 3, 27/09/2022 - 14:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xu hướng nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về viễn thám

Các văn bản quy phạm pháp luật thể hiện ý trí và vai trò chủ đạo của Nhà nước trong hoạt động kinh tế xã hội. Trên thế giới nói chung, tất cả các chính sách và pháp luật về viễn thám của các quốc gia bao gồm các nguyên tắc cơ bản giống nhau, đó là cung cấp dữ liệu thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng, phục vụ các lợi ích xã hội, kinh tế, khoa học và xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động viễn thám.

Xu hướng chung trên thế giới

Một số quốc gia đưa ra các quyền hạn chế về sự truy cập dữ liệu viễn thám như giới hạn độ phân giải hay với dữ liệu độ phân giải cao thì việc cung cấp dữ liệu được xem xét cho từng đơn hàng cụ thể.

Đối với quản lý vận hành vệ tinh, hoạt động quản lý thực hiện trên hai đối tượng gồm thành phần trên không gian (vệ tinh viễn thám và thiết bị viễn thám trên vệ tinh) và thành phần dưới mặt đất (trạm điều khiển vệ tinh, trạm thu dữ liệu viễn thám).

Hiện nay trên thế giới, quản lý nhà nước về viễn thám vẫn sử dụng chính sách nhiều hơn luật, tuy nhiên xét về xu thế thì các nước đang dần luật hóa để quản lý hoạt động viễn thám. Việc sử dụng luật để quản lý hoạt động viễn thám trên thế giới có thể được chia thành các nhóm nước như sau:

Các nước dẫn đầu về hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để quản lý nhà nước là Hoa Kỳ và Canada. Ví dụ như Luật Thương mại hóa dữ liệu viễn thám của Hoa Kỳ được thông quan vào năm 1984, Luật này hướng dẫn Chính phủ Liên bang trong việc quản lý hiệu quả sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực viễn thám,cung cấp khung pháp lý về thương mại hóa theo từng giai đoạn và đảm bảo tính sẵn có và liên tục của việc cung cấp dữ liệu. Các chính sách đặt ra trong bộ Luật này nhằm đảm bảo vai trò dẫn đầu của Hoa Kỳ trên thế giới trong lĩnh vực viễn thám dân dụng, đảm bảo an ninh quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Các nước phát triển khác như Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng dựa trên luật về viễn thám của Hoa kỳ để đưa ra luật của riêng mình. Ví dụ như Luật Thúc đẩy phát triển không gian của Hàn quốc được ra đời với mục đích là thúc đẩy việc sử dụng và khai thác bên ngoài không gian một cách khoa học và hòa bình, đảm bảo an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia,nâng cao các tiêu chuẩn cuộc sông thôngqua việc thúc đẩy phát triển hệ thống không gian và sử dụng, quản lý có hiệu quả các vật thể không gian.

Các nước đang phát triển với trào lưu phát triển hệ thống vệ tinh nhỏ nên nhiều nước đã sở hữu vệ tinh viễn thám và đưa ra các luật để quản lý hoạt động viễn thám hoặc quản lý hoạt động viễn thám được lồng ghép trong luật không gian.

Một số chủ trương, chính sách lớn cần được thể chế hóa

Nhà nước đầu tư, phát triển hoạt động viễn thám đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu hộ, cứu nạn. 

Nhà nước ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám theo hướng tiên tiến, hiện đại; bản đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực viễn thám. 

Nhà nước ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự phát triển khoa học, công nghệ trong lĩnh vực viễn thám; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo nhân lực trình độ cao.

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong hoạt động sản xuất, kinh oanh và nâng cao dân trí. -

Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện của lĩnh vực viễn thám là hoạt động cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó, định hướng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực viễn thám của Việt Nam sẽ phải đẩy mạnh nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất các quy định về liên quan đến định hướng chiến lược, triển khai kế hoạch phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam lên ngang tầm trình độ của các nước phát triển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan