Thứ 6, 05/03/2021 - 00:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, trong giai đoạn 5 năm qua, Bộ TN&MT đã cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, thời gian qua, ngành TN&MT đã từng bước thay đổi cách thức quản lý, cung cấp các dịch vụ công tạo ra động lực phát triển phù hợp hơn với thực tiễn; những thay đổi này được quy định chi tiết trong các Luật và văn bản dưới luật.

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật những năm qua của Bộ cơ bản bảo đảm được yêu cầu, đặc biệt là các văn bản trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Cụ thể, văn bản quy phạm pháp luật tính đến tháng 6 năm 2020 được xây dựng và ban hành là 241 văn bản; hoàn thiện hệ thống pháp luật về khí tượng thủy văn, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ ngay sau các Luật được Quốc hội thông qua; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước,…nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư,…; đặc biệt, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Bộ TN&MT đã tích cực xây dựng, trình, báo cáo Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Bộ đã thay mặt Chính phủ trình dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), hiện đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan