Thứ 7, 20/08/2022 - 04:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Đề án được đề xuất thực hiện trong giai đoạn  từ năm 2020 đến năm 2024 nhằm tạo lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức về đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn, giải quyết đồng bộ bài toán tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định, hướng tới người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể của đề án bao gồm: a) Ban hành khung cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long đa lĩnh vực, liên kết giữa cơ sở dữ liệu được xây dựng quản lý, cập nhật bởi các cơ quan trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các tổ chức có liên quan khác. b) Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ, liên thông các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy hội sông Mê Công quốc tế và cơ quan, tổ chức có liên quan. Đưa vào vận hành trên hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu. c) Phát triển hệ sinh thái, xây dựng tập dữ liệu mở về đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp các sản phẩm tri thức theo nhiều hình thức khác nhau, thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, dịch vụ công cho xã hội, hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. d) Ban hành cơ chế hoạt động và duy trì vận hành lâu dài của hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long.

Đề án được triển khai tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và các bộ, ban, ngành có liên quan được nêu tại nghị quyết số 120/NQ-CP; cung cấp thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, doanh, nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long được kết nối đến các cơ sở dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh vùng Đông Nam Bộ; cơ sở dữ liệu của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Hoàn thiện cơ chế chính sách và các quy định kỹ thuật

Xây dựng khung cơ sở dữ liệu liên ngành bao gồm xác định cụ thể các lớp, nội dung thông tin, dữ liệu do các bộ, ngành trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy hội sông Mê Công quốc tế tham gia kết nối, chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long.

Xây dựng các quy định kỹ thuật về nội dung, đặc tả cơ sở dữ liệu, chia sẻ, kết nối phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan, nhà nước, có sự tham gia đóng góp, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy chế cập nhật, kết nối, chia sẻ, liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long. 

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế quản lý và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu các bộ, ngành trung ương và địa phương: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đồng bằng sông Cửu Long của các bộ, ngành trung ương và địa phương được giao thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 120/NQ-CP, Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Thiết lập, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long: Thiết lập, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long trên hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan; kết quả của các nhiệm vụ, dự án thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Quyết định số 593/QĐTTg ngày 06 tháng 4 năm 2016, Quyết định số 736/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, và các nhiệm vụ, dự án có liên quan khác.

Phát triển hệ sinh thái, xây dựng tập dữ liệu mở và các sản phẩm tri thức về đồng bằng sông Cửu Long: Triển khai các giải pháp phân tích, dự báo, cảnh báo, khai phá thông tin, dữ liệu. Tạo lập môi trường công bố, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu liên ngành theo quy định. Xây dựng và cung cấp các dịch vụ thông tin, dữ liệu, dịch vụ tính toán, phân tích, khai phá dữ liệu hỗ trợ công tác dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai, sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn; kịch bản thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và ứng phó thiên tai; chia sẻ tri thức theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng tập dữ liệu mở về đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ, kết nối với Cổng dữ liệu quốc gia, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới, các sản phẩm giá trị gia tăng, dịch vụ số hoặc hỗ trợ cung cấp dịch vụ số, với sự hội tụ của các công nghệ mới trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, xây dựng nền kinh tế số.

Hợp tác quốc tế, đào tạo, chuyển giao công nghệ và truyền thông

Xây dựng, thực hiện các chương trình hợp tác, chuyển giao, học tập kinh nghiệm về giải pháp công nghệ, kỹ thuật, xây dựng, quản lý, vận hành, an toàn bảo mật thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành của các đối tác, tổ chức quốc tế có kinh nghiệm về triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, đa dạng, phức tạp, liên ngành và tương đồng với vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Xây dựng các chương trình hợp tác với các quốc gia trong khu vực, các tổ chức quốc tế tham gia xây dựng, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tăng cường truyền thông, khuyến khích, nâng cao nhận thức tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng về sử dụng, đóng góp thông tin dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long. - Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo duy trì, vận hành hệ thống.

Duy trì, vận hành hệ thống

Tiếp tục quản lý, vận hành lâu dài hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành; Duy trì và phát triển Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp tục kết nối, liên thông Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành với các hệ thống liên quan.

Khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu liên ngành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan