Thứ 6, 30/09/2022 - 16:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà dự án “Xây dựng CSDL quốc gia về TNMT” là một nhiệm vụ ưu tiên.

Dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm (2011-2015), đạt được một số kết quả chính như sau:

Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ được xây dựng trong dự án đã theo đúng định hướng công nghệ trong kiến trúc, và áp dụng thành công trong việc xây dựng CSDL và phát triển các phần mềm ứng dụng.

Thiết lập và triển khai thành công hệ thống CSDL quốc gia về TNMT theo mô hình tổ chức và mô hình kiến trúc đã được đề xuất, trên nền tảng hệ thống máy chủ ảo hóa được cung cấp từ Dự án Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành TNMT. Hệ thống CSDL quốc gia về TNMT bao gồm 01 hệ thống trung tâm tại Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT, các hệ thống CSDL thành phần phân tán (logic) tại các đơn vị trực thuộc và một số CSDL TNMT cấp địa phương của một số tỉnh tham gia thử nghiệm dự án.

Hạng mục xây dựng CSDL ngành TNMT đã hoàn thành được một số phần công việc rất quan trọng: Xây dựng được CSDL nền địa lý 02 tỷ lệ 1/250.000; 1/50.000 và ảnh vệ tinh SPOT5 tỷ lệ 1/50.000 hoàn chỉnh phủ trùm toàn quốc (phần đất liền). ây dựng được một số CSDL thành phần của các lĩnh vực như: Khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, đất đai… Xây dựng được một số tiêu chuẩn của từng loại dữ liệu cụ thể cho metadata, danh mục dữ liệu theo chuẩn quốc tế. Phát triển và đưa vào vận hành hệ thống các phần mềm đảm bảo cho nghiệp vụ từ thu thập, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu để đưa vào quản lý, lưu trữ khai thác đến việc đồng bộ dữ liệu, tìm kiếm, quản lý, cung cấp và chia sẻ dữ liệu đối với các CSDL chính. Đã thực hiện việc đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm hệ quản trị CSDL và phần mềm GIS. Việc đầu tư đúng, đưa vào sử dụng, áp dụng được hết các tính năng của hệ thống phần mềm thương mại góp phần vào thành công trong công tác triển khai hệ thống CSDL quốc gia về TNMT. Thực hiện việc thử nghiệm và triển khai thành công mô hình CSDL TNMT cấp địa phương (cấp tỉnh) tại các tỉnh trong phạm vi thử nghiệm của dự án. Nội dung bao gồm thử nghiệm triển khai về thu thập, quản lý dữ liệu và thử nghiệm về mặt công nghệ.

Các kết quả thành công ban đầu của việc thử nghiệm xây dựng CSDL TNMT cấp địa phương là cơ sở để các tỉnh, thành phố xây dựng và hoàn thiện hệ thống CSDL TNMT tại địa phương. Ở một số địa phương, trên cơ sở hỗ trợ của dự án, các Sở TNMT đã xây dựng, trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT toàn tỉnh.

Dự án đã tiến hành đào tạo các công nghệ mới của thế giới cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT thuộc các đơn vị thuộc Bộ TNMT và một số Sở TNMT trong phạm vi thử nghiệm. Qua đó đã đáp ứng yêu cầu bảo trì, vận hành và phát triển hệ thống. Các kiến thức thu thập được đúng với nhu cầu và định hướng phát triển về công nghệ trong ngành TNMT ở thời điểm hiện tại và tương lai gần.

Sản phẩm giao nộp của các đơn vị tham gia thực hiện Dự án đều đủ khối lượng và đạt chất lượng tốt vì có sự giám sát chặt chẽ theo quy trình.

Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn kinh phí (mới được cấp 22%), kết quả của dự án còn cần lưu ý một số điểm sau: Cần tiếp tục xây dựng, cập nhật hoàn chỉnh được tất cả các bộ dữ liệu của các CSDL thành phần các lĩnh vực, để triển khai được đầy đủ các hệ thống CSDL thành phần tại các lĩnh vực theo mô hình kiến trúc phân tán; Việc khai thác các sản phẩm cơ sở dữ liệu của dự án giữa các lĩnh vực còn khó khăn do chưa hình thành quy chế chung. Trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ TNMT trong việc vận hành, cập nhật các CSDL chuyên ngành do lĩnh vực phụ trách còn chưa được thực hiện đầy đủ.

Kết quả của dự án tuy chưa nhiều, nhưng là cơ sở quan trọng để triển khai xây dựng hoàn thiện và kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan