Thứ 2, 06/04/2020 - 02:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng chính sách phải sát thực và hiệu quả

Công tác xây dựng pháp luật luôn là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu và cũng là một trong những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất. Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường - một ngành quản lý Nhà nước đa lĩnh vực, có tác động đến từng người, từng nhà, từng địa phương, từng tổ chức thì công tác này còn khó khăn hơn gấp bội. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã chia sẻ những câu chuyện của “người làm luật” với PV Báo Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT)

*Cần thời gian và nguồn lực

PV: Một năm nhìn lại, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của ngành Tài nguyên và môi trường đã đạt được ra sao, thưa ông?

Ông Phan Tuấn Hùng: Theo Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 44 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 2 luật, 1 nghị quyết, 08 nghị định, 4 quyết định và 29 thông tư. Đến nay, cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật đã được các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành, một số văn bản quy phạm pháp luật còn lại đang tiến hành các thủ tục cuối cùng để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

PV: 44 văn bản là con số không nhiều đúng không ạ?

Ông Phan Tuấn Hùng: Đúng là so với năm 2018, số lượng các văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền là không nhiều. Tuy nhiên, số lượng văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ lệ tương đối lớn.

Hơn nữa, năm 2019  là năm có nhiều chính sách lớn được đề xuất sửa đổi, bổ sung, đòi hỏi phải có sự tập trung cao về trí tuệ, thời gian và nguồn lực. Đặc biệt là 2 dự án luật quan trọng là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

PV: Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành TN&MT, vấn đề khó khăn nhất mà “nhà làm luật” gặp phải là gì thưa ông?

Ông Phan Tuấn Hùng: Có thể nói, xây dựng chính sách, pháp luật là công việc rất khó, đòi hỏi phải có sự đầu tư về trí tuệ, chất xám, thời gian, nguồn lực, sự tham gia, phối hợp…. Mặc dù được Bộ rất quan tâm, ưu tiên nhưng còn những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Ngành Tài nguyên và Môi trường gồm các lĩnh vực quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và an ninh quốc gia. Các quan hệ xã hội điều chỉnh trong các lĩnh vực này vô cùng đa dạng, phong phú, luôn thay đổi cùng với sự phát triển của đất nước và thế giới. Nhiều vấn đề vô cùng phức tạp, không chỉ Việt Nam mà thế giới còn đang có nhiều tranh cãi để đưa ra các quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Bên cạnh đó, là sự đan xen, có mối quan hệ với nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Do đó, rất khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định được xây dựng vừa phải điều chỉnh được các quan hệ xã hội hiện tại, vừa định hình được các xu hướng của tương lai, phù hợp với pháp luật quốc tế, mà không chồng chéo, mâu thuẫn với các ngành, lĩnh vực khác.

Vấn đề đánh giá tác động của chính sách cũng là một vấn đề phức tạp, khó khăn trong thực hiện không chỉ về phương pháp, cách tiếp cận mà còn là vấn đề thiếu thông tin, số liệu nên khó đưa ra các đánh giá mang tính định lượng.

Về mặt chuyên môn, tôi cho rằng việc xác định các quan hệ xã hội để điều chỉnh bằng pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một khó khăn.

*Tham vấn rộng rãi ngay từ khi làm dự thảo

PV: Từ văn bản quy phạm pháp luật đi đến cuộc sống thực tế là một khoảng cách không hề nhỏ. Vậy, mỗi khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, Bộ TN&MT đã làm gì để công tác áp dụng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật pháp luật đạt hiệu quả, thưa ông?

Ông Phan Tuấn Hùng: Để đưa văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống cần có sự bảo đảm các điều kiện như ban hành văn bản quy định chi tiết, ý thức pháp luật, năng lực cơ quan thực thi, nguồn lực và phương tiện thực thi… Một trong những cách thức đưa pháp luật vào cuộc sống là triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, năng lực cho chủ thể thực thi và áp dụng pháp luật.

Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến các đối tượng áp dụng và các đối tượng khác có liên quan. Nhiều phương thức phổ biến pháp luật đã được áp dụng như: công báo, thông cáo, gửi trực tiếp văn bản quy phạm pháp luật đến các địa phương, tổ chức hội thảo tập huấn, đăng tải và giới thiệu nội dung mới trên cổng thông tin điện tử, trao đổi, hỏi đáp về pháp luật trên các phương tiện truyền thông…

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên có các văn bản hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có các văn bản trả lời các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về những nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường thông qua nhiều kênh như: đường dây nóng, kiến nghị của cử tri, cổng thông tin người dân, doanh nghiệp….

Bộ cũng rất quan tâm đến việc tham vấn ý kiến của các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tức là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thực hiện từ rất sớm, từ khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Điều này rất quan trọng để thông tin sớm về các đề xuất chính sách, tăng cường trao đổi, tham vấn để tạo sự đồng thuận về chính sách và từ đó giúp cho việc thực thi pháp luật được tốt hơn.

Hệ thống văn bản pháp luật về TN&MT đang dần hoàn thiện

PV: Điểm khó khăn nhất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ TN&MT là gì, thưa ông?

Ông Phan Tuấn Hùng: Theo tôi, đó là hạn chế về nguồn lực thực hiện (nhân lực và kinh phí).

Số lượng kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội, địa phương và kiến nghị của công dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và số lượng đơn thư, khiếu nại…  trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho chúng ta thấy nhu cầu tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật là rất lớn.

Dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất quan tâm, bối trí nguồn lực thực hiện nhưng so với nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và xã hội thì chưa thể đáp ứng được. Bộ cũng chưa thực hiện được xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường.

*Phổ biến pháp luật rộng khắp và hiệu quả

PV: Bước sang năm 2020, xin ông cho biết ưu tiên về công tác xây dựng pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành TN&MT?

Ông Phan Tuấn Hùng: Năm 2020, theo tôi công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật sẽ là điểm nhấn quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua 02 dự án luật quan trọng, đó là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi sẽ cùng với các đơn vị có liên quan tập trung toàn lực cho việc chuẩn bị 02 dự án luật quan trọng này với chất lượng tốt nhất để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

9/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ. Năm 2020, chúng tôi dự kiến thay đổi phương pháp, cách thức tập huấn, phổ biến pháp luật từ phân tán sang tập trung để tiết kiệm nguồn lực và quan trọng hơn là tăng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức tập huấn đồng thời tất cả các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc các lĩnh vực khác nhau cho nhiều đối tượng tham gia kết hợp với trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi pháp luật.

Ngoài ra, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi sẽ ưu tiên và tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường trên môi trường internet như trang tin điện tử, báo điện tử…. để nhiều người dân có thể được tiếp cận thông tin nhanh hơn, cập nhật hơn.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

 

Phạm Oanh (thực hiện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan