Thứ 2, 12/04/2021 - 14:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về đích hoàn thành vượt chỉ tiêu về chỉ số cải cách hành chính; tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Về đích hoàn thành vượt chỉ tiêu về chỉ số cải cách hành chính; tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đó là một trong những kết quả nổi bật của ngành TN&MT trong năm 2020.

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thông qua cải cách, hoàn thiện thể chế, xóa bỏ các rào cản, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhất là đất đai, môi trường. Các quy trình giải quyết thủ tục được quy trình hóa đảm bảo khoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 108 DVC thuộc thẩm quyền của Bộ; trong đó, có 53 DVC mức độ 3, 55 DVC mức độ 4, đạt khoảng 50,9% (trong đó 01 DVC kết nối liên thông đến địa phương và 05 DVC kết nối liên thông với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia) hoàn thành yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020. Bộ đã cơ bản hoàn thành trước 12 tháng các chỉ tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ đặt ra trong giai đoạn 2019-2020. Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối, tích hợp với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay, dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ đạt 84.78/100 điểm (xếp thứ 7 trên tổng số 17 các bộ, cơ quan ngang bộ; tăng 02 bậc so với năm 2018). Chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp của ngành theo đánh giá của các tổ chức độc lập có cải thiện, trong đó chỉ số tiếp cận đất đai (một chỉ số khó cải thiện trong PCI do tính khan hiếm của đất) tiếp tục tăng 1,05 điểm (từ 5,81 điểm năm 2016 lên 6,86 điểm); chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp GCN tăng 13% so với năm 2016; tỷ lệ phản ánh có tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34%. Trung bình hàng năm cắt giảm hàng nghìn tỷ đồng chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng Chính phủ điện tử được thúc đẩy, tăng cường họp, làm việc trực tuyến. Các cuộc họp tiếp tục được thực hiện theo hình thức không giấy tờ. Hệ thống thông tin báo cáo đã được xây dựng và sẽ thực hiện kết nối dữ liệu từ các địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Bộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành tích hợp hạ tầng dữ liệu của Bộ, của ngành; kết nối dữ liệu quan trắc phục vụ quá trình phân tích, xây dựng các chủ trương chính sách, điều hành ra quyết định của Lãnh đạo Bộ; làm nền tảng để ngành TN&MT đóng góp cho phát triển nền kinh tế số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Triển khai phát triển các ứng dụng trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, làm việc, xây dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành; nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn đề xuất cơ sở khoa học trong hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, hệ thống quy chuẩn về môi trường, phần mềm theo dõi quan trắc, ô nhiễm không khí, dự báo mưa, cảnh báo lũ, sạt lở, truyền phát tin thiên tai, trao đổi thông tin dự báo với các cơ quan dự báo quốc tế, các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021; rà soát, đánh giá mô hình tổ chức các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, mô hình tổ chức của ngành để kiện toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Bộ đã chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đề xuất sửa đổi cơ chế tài chính, thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức dịch công thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công, đảm bảo minh bạch, tái đầu tư cho ngành. Đẩy mạnh hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế đóng góp nhiều sáng kiến ở quy mô toàn cầu, khu vực về giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước, cắm mốc phân định biên giới qua đó khẳng định, nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế của Việt Nam đối với quốc tế và khu vực. Nghiên cứu tiếp thu tri thức, kinh nghiệm quốc tế trong quản trị, sử dụng các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan