Thứ 7, 13/08/2022 - 19:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật TN&MT đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp

Trọng tâm tập trung tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi về Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ và niêm yết tại Văn phòng một cửa (của Bộ và các Tổng cục, Cục) cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được biết để thực hiện.

Bộ TN&MT đã giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi về Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ và niêm yết tại Văn phòng một cửa (của Bộ và các Tổng cục, Cục) cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được biết để thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 3136/QĐ-BTNMT và Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021", triển khai nhiệm vụ phù hợp với tình hình dịch COVID-19, Bộ đã giao Vụ Pháp chế đã tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua trang thông tin điện tử Chuyên trang “Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường”, theo đó, trong năm 2020, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 1200 tin, bài, ảnh để phổ biến trên Chuyên trang nêu trên. Các nội dung được phổ biến là các văn bản mới được ban hành trong năm 2020; các dự thảo VBQPPL trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được xây dựng trong năm 2020; phổ biến thông qua việc trả lời các kiến nghị về chính sách, pháp luật, giới thiệu các điều ước quốc tế mới có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ cũng đã tổ chức, hướng dẫn các đơn vị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 và đã thực hiện tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam, treo banner với các chủ đề "Hoàn thiện pháp luật tài nguyên và môi trường để hài hoà hoá với pháp luật quốc tế", "Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp".

Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện thông các báo chí đối với 09 VBQPPL mới ban hành trong năm 2020

Bên cạnh đó, đã quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp. Bộ đã bố trí nhân lực thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các TTHC và công khai hóa kết quả giải quyết TTHC lên Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT. 

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Bộ đã giao Vụ Pháp chế tiếp tục duy trì việc cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ qua trang tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; cơ sở dữ liệu quốc gia về Pháp chế; duy trì việc tiếp nhận, trả lời các vướng mắc về quy định pháp luật tài nguyên và môi trường nói chung và pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan