Thứ 7, 25/06/2022 - 18:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động ứng phó, giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao để từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành tổng kết, đánh giá, xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ kiến tại cho phát triển. Trong đó, đã trình Quốc hội 02 dự án Luật, hoàn thành tổng kết, sơ kết 03 nghị quyết quan trọng của Đảng về đất đai, biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; trên cơ sở đó Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính ban hành hơn 30 văn bản dưới Luật. Hoàn thành việc lập quy hoạch sử dung đất đai đồng bộ ở cả 3 cấp quốc gia, tỉnh, huyện. Qua đó, tạo hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật đồng bộ cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu về chỉ số cải cách hành chính. Hoàn thành bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; cắt giảm bãi bỏ, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; đến nay có 33 dịch vụ công mức độ 4, đạt 30% số dịch vụ hoàn thành yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020; hoàn thành trước 6 tháng các chỉ tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ đặt ra trong giai đoạn 2019-2020; dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 sẽ đạt 50%. Chỉ số phản ánh có bôi trơn trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34%.

Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả trở thành thành nguồn lực quan trọng cho phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Từng bước quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kinh doanh. Cả nước đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với gần 319 nghìn ha để giải quyết nhu cầu nhà ở, phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng; đưa hơn 63 nghìn ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế -xã hội. Tình trạng sử dụng lãng phí đất đai đã được khắc phục căn bản tình trạng lãng phí đất đai[1]. Hiệu quả sử dụng đất tăng gấp 2 lần so với đầu kỳ. Thu từ đất chiếm 12%-15% thu ngân sách nội địa hàng năm cao gấp gần 2,5 lần năm 2015. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với 97,36% diện tích cần cấp, tăng 3,3 triệu giấy so với năm 2016; tỷ lệ khiếu kiện giảm 38% so với giai đoạn 2011-2015.

Tài nguyên nước từng bước được quản lý, khai thác hiệu quả, dần nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa, tổ chức giám sát việc vận hành, điều tiết nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, giảm thiểu thiệt hại trước tình trạng hạn hán kéo dài. Kiểm soát ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, thực hiện các giải pháp tổng thể để xanh hoá các dòng sông. Đẩy mạnh kinh tế hoá, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến nay đạt 9.354 tỷ đồng.

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đạt được nhiều thành tựu mới, tiềm năng khoáng sản, giá trị về địa chất từng bước được chuyển hoá thành các nguồn lực. Đã hoàn thành công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 cho 70% diện tích phần đất liền lãnh thổ Việt Nam và ở tỷ lệ 1:500.000 đối với khoảng 40% tổng diện tích vùng biển Việt Nam. Nguồn thu ngân nhà nước từ khoáng sản bình quân mỗi năm khoảng 5 nghìn tỷ đồng.

Nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng được chú trọng. Đến nay, đã hoàn thành việc điều tra địa hình đáy biển đạt 24,5% diện tích các vùng biển ở các tỷ lệ từ 1:500.000 đến 1:50.000.000. Đã hình thành và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với hình thành chuỗi đô thị ven biển, các địa phương có biển đã trở thành khu vực phát triển năng động, thu hút nguồn lực đầu tư, một số tỉnh, thành phố đã trở thành cực tăng trưởng.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tăng trung bình 6%/năm, nhiều địa phương đã có mô hình xử lý hiệu quả như Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Cần Thơ, điển hình tại Đồng Nai tỷ lệ rác thải chôn lấp còn 43%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%. tỷ lệ KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; số xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới về môi trường tăng 8,3%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 85%.

Nâng cao chất lượng dự báo, chủ động sản xuất, ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai, chủ động đề xuất các các biện pháp tổng thể, dài hạn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đã từng bước được phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng tự động hóa; từng bước hình thành hệ thống thông tin chuyên ngành hiện đại, nâng cao chất lượng dự báo hạn dài, hạn ngắn đủ độ chi tiết. Dự báo chính xác các xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết cực đoan tiệm cận với các nước tiên tiến trong khu vực.

Ban hành chiến lược tổng thể nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu như: cập nhật kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng; Nghị quyết số số 120/NQ-CP với tầm nhìn 100 năm và tư duy đột phá biến thách thức thành cơ hội phát triển, kết nối đồng bằng sông Cửu Long với vùng Thành phố Hồ Chí Minh và tiểu vùng Mê Công. Xây dựng được trên 300 hành động chính sách liên quan đến ứng phó với BĐKH.

 


[1] Xử lý xử lý, thu hồi, hủy bỏ các dự án chậm triển khai để hoang hóa dất đai với diện tích gần 30 nghìn ha


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan