Thứ 7, 25/06/2022 - 18:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện 08 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ giai đoạn 2016-2020

Với mục tiêu tập trung đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển hệ thống thông tin, dịch vụ khoa học và công nghệ; chủ động, tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 08 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ giai đoạn 2016-2020 thuộc 08 lĩnh vực quản lý nhà nước của BộVới mục tiêu tập trung đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển hệ thống thông tin, dịch vụ khoa học và công nghệ; chủ động, tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 08 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ giai đoạn 2016-2020 thuộc 08 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017, sau đó thay thế bằng Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, đã làm rõ cơ chế quản lý KH&CN, cơ chế đặt hàng, khắc phục sự chồng chéo trong hoạt động nghiên cứu; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, người đề xuất nhiệm vụ, mối quan hệ giữa cơ quan đặt hàng, cơ quan quản lý KH&CN với cơ quan thực hiện và các tổ chức KH&CN khác được mời tham gia. Cải cách thủ tục từ bước đề xuất đến nghiệm thu, đánh giá sản phẩm, đăng ký kết quả, ứng dụng sản phẩm với sự hỗ trợ của công nghệ phần mềm trực tuyến thực hiện trên trang Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt là khả năng tích hợp hệ thống họp trực tuyến các Hội đồng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0.

Với mục tiêu tập trung đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển hệ thống thông tin, dịch vụ khoa học và công nghệ; chủ động, tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 08 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ giai đoạn 2016-2020 thuộc 08 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cụ thể như sau:

Lĩnh vực đất đai: Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ trong điều tra cơ bản đất đai, giám sát sử dụng đất và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai”. Mã số TNMT.01/16-20.

Lĩnh vực tài nguyên nước: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước”. Mã số TNMT.02/16-20.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: “Nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất và đánh giá khoáng sản giai đoạn 2016 -2020”. Mã số TNMT.03/16-20.

Lĩnh vực môi trường: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020”. Mã số TNMT.04/16-20.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: “Khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý nhà nước về khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Mã số TNMT.05/16-20.

Lĩnh vực biển và hải đảo:" Khoa học và công nghệ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 -2020". Mã số TNMT.06/16-20.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ: “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020". Mã số TNMT.07/16-20

Lĩnh vực Viễn thám: “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, Mã số TNMT.08/16-20.  

Ngoài ra, giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì quản lý, thực hiện 01 Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Chương trình “Khoa học và công ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”, mã số BĐKH/16-20. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ còn được phê duyệt chủ trì thực hiện các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia và hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan