Thứ 2, 15/08/2022 - 13:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đồng bộ, có lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý chất thải

Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý chất thải (sinh hoạt, nguy hại, nước thải đô thị, nông thôn…) được triển khai đồng bộ, có lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Trong 5 năm qua, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tái chế liên tục tăng; tỷ lệ phải chôn lấp giảm; chất thải nguy hại được kiểm soát, quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 13% (tăng khoảng 6% so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý tại khu vực nội thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 92% (năm 2016 là xấp xỉ 85%, tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ), tại khu vực ngoại thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 66% (năm 2016 là khoảng 50%, tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ). Chất thải nguy hại đã được quản lý tốt hơn; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 85% (tăng khoảng 6% so với năm 2017). Tính đến tháng 9/2020, có 123 cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên toàn quốc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép (tăng 10 cơ sở so với năm 2017).

Công tác quản lý nhập khẩu phế liệu đã được Bộ TNMT từng bước điều chỉnh và hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý. Bộ đã đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình tồn đọng phế liệu nhập khẩu tại các cảng biển và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018; đề xuất các biện pháp xử lý đối với hơn 5.000 container phế liệu tồn đọng, vô chủ đã quá 90 ngày; thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; xây dựng, điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (để thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg), trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020.

Công tác quản lý chất thải (sinh hoạt, nguy hại, nước thải đô thị, nông thôn…) được triển khai đồng bộ, có lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan