Thứ 2, 15/08/2022 - 14:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối, liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia

Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 đối với 2 nhóm gồm nhóm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhóm các dịch vụ công thiết yếu theo đánh giá của Liên hợp quốc.

 

Cơ bản hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến 

Đến nay, Bộ đã cơ bản hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến gồm 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó có 56 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ gần 52,3% (trong đó kết nối liên thông 01 DVC đến địa phương và 07 DVC với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn).
Đã tích hợp, cung cấp 40 thủ tục (47 DVCTT mức độ 3, 4 trong đó 22 DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ gần 46,8%) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao; đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến, tiếp tục tích hợp thêm các DVCTT còn lại lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các dịch vụ công thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc và triển khai thử nghiệm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch, lộ trình Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đã hoàn thành việc tích hợp liên thông với hệ thống của Tổng cục Thuế phục vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong quá trình thực hiện dịch vụ công; hoàn thành xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho 2 nhóm thủ tục: (i) Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (ii) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tại địa chỉ http://dvcthietyeu.monre.gov.vn) triển khai thử nghiệm tại Đà Nẵng, Gia Lai và tiếp tục mở rộng tại các địa phương khác; Tiếp tục vận hành, cung cấp 07 DVCTT mức độ 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật phát triển Chính phủ điện tử

Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý, các quy định kỹ thuật tạo môi trường cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo; Chiến lược phát triển hạ tầng số; Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số; Chiến lược dữ liệu quốc gia hướng tới Chính phủ số; Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia và các văn bản được Bộ trưởng ban hành.

Bộ tiếp tục đẩy mạnh vận hành, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (bao gồm nhóm DVCTT thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc về Chính phủ điện tử) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin một cửa quốc gia; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4; Tiếp tục triển khai, vận hành, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phục vụ phát triển Chính phủ điện tử thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ, quốc gia.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan