Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:35
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được tổng cộng 206 kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện và Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Lĩnh vực đất đai: (1) Về tiến độ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; những vướng mắc trong Luật Đất đai năm 2013 về một số nội dung: mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng đất lúa; trình tự, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bảng giá đất; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hạn mức đất nông nghiệp; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; thẩm định nhu cầu sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; tích tụ đất đai; đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; rà soát quy định giữa Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản cho phù hợp, thống nhất; (2) các vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản dưới luật về các vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ tiêu sử dụng đất; giá đất; tiêu chí xác định hộ, gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài; đền bù thiệt hại của Nhà nước; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thời gian thu hồi dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án; chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký biến (1) Về tiến độ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; những vướng mắc trong Luật Đất đai năm 2013 về một số nội dung: mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng đất lúa; trình tự, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bảng giá đất; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hạn mức đất nông nghiệp; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; thẩm định nhu cầu sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; tích tụ đất đai; đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; rà soát quy định giữa Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản cho phù hợp, thống nhất; (2) các vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản dưới luật về các vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ tiêu sử dụng đất; giá đất; tiêu chí xác định hộ, gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài; đền bù thiệt hại của Nhà nước; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thời gian thu hồi dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án; chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thuê đất; thuê lại đất; đất trồng lúa; đấu giá quyền sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; hạn mức đất ở; quy hoạch đất đai.

Lĩnh vực môi trường: rà soát sửa đổi cho thống nhất một số quy định giữa Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Thủy lợi, Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; rác thải nhựa; cải thiện chất lượng môi trường tại Việt Nam; báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí bảo vệ môi trường; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; hồ, bể ứng phó sự cố môi trường; quản lý chất thải nguy hại; nhập khẩu phế liệu; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tiêu chí bảo vệ môi trường; quan trắc, giám sát môi trường; ô nhiễm mùi; nhà máy điện rác, xây dựng, cải tạo các bãi rác, nhà máy, công nghệ xử lý rác thải; ô nhiễm tại một số khu vực như nhà máy Alumin Nhân Cơ, sông Bắc Hưng Hải; ô nhiễm môi trường không khí; công trình bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường. 

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong đối với quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; báo cáo định kỳ của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; khai thác đất đồi, đất đá thải của mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng làm vật liệu xây dựng; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; khai thác cát, sỏi lòng sông; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; thanh tra, kiểm tra việc quy hoạch, quản lý, sử dụng khoáng sản. 

Lĩnh vực tài nguyên nước: hạn chế, cấm khai thác nước dưới đất; sửa đổi một số quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; cách tính lưu lượng nước thải của hoạt động nuôi trồng thuỷ sản; xả nước thải; xây dựng hố chứa nước ngọt; bảo vệ môi trường nước sông; quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: tăng cường đầu tư cho công tác phòng chống biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực biển và hải đảo: đẩy nhanh việc trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; gộp thủ tục nhận chìm ở biển và giao khu vực biển. 

Các kiến nghị của cử tri đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời gửi đến Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ và gửi đến cử tri thông qua các Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có kiến nghi của cử tri.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan