Thứ 2, 15/08/2022 - 14:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xóa bỏ nhiều rào cản, tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần ổn định chính trị - xã hội

Đó là một trong những kết quả nổi bật của ngành quản lý đất đai giai đoạn 2026-2020.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xóa bỏ nhiều rào cản, tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần ổn định chính trị - xã hội, Bộ TN&MT đã tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19 để trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36/KL-TW với những quan điểm định hướng lớn về đất đai để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới; đồng thời đã hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung luật đất đai. Tham mưu trình Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết căn bản những vướng mắc khó khăn trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2013, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, phát huy nguồn lực đất đai và đảm bảo quyền của người sử dụng đất...

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục góp phần đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân: Nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ TNMT báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016, đồng thời đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt (Công văn số 1593/TTg-NN ngày 18/10/2017). Kết quả thực hiện đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác quản lý đất đai góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua việc:

Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, làm căn cứ để nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Từ năm 2016 đến nay, đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để giải quyết nhu cầu nhà ở đô thị, nông thôn là 19,6 nghìn ha, phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 15,5 nghìn ha, xây dựng kết cấu hạ tầng 25,5 nghìn ha; đưa hơn 500 ha đất chưa sử dụng vào phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp tăng gấp hơn 2 lần so với trước đây.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH12 của Quốc hội, góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền của người sử dụng đất, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển: cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp GCN lần đầu tổng hợp từ kết quả thực hiện của các địa phương đạt trên 97% tổng diện tích các loại đất cần cấp (trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020 tăng từ 0,16% đến 2% tương đương mỗi năm khoảng gần 20 ngàn Giấy chứng nhận).

Ban hành và công bố công khai Bảng giá đất theo quy định. Công tác xác định giá đất cụ thể đã được các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định, quy trình, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi. Số tiền thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đã tăng qua các năm cho ngân sách nhà nước: năm 2015 là 84.810 tỷ đồng, năm 2016 là 115.290 tỷ đồng, năm 2017 là 104.400 tỷ đồng và năm 2018 là 184,494 nghìn tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 191,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% thu ngân sách nội địa.

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Đã cắt giảm 1/2 - 1/3 thời gian thực hiện thủ tục khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền tài sản trên đất, chỉ số Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (một trong 10 chỉ số để đánh giá môi trường kinh doanh) có sự chuyển biến mạnh mẽ đứng thứ 60/190 quốc gia được đánh giá. 100% các huyện trên cả nước đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai ở các mức độ khác nhau, trong đó có 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên 46 tỉnh/thành phố đang vận hành, quản lý khai thác, sử dụng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện thí điểm kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai: Đến nay, đã tiếp nhận 4.291 ý kiến qua đường dây nóng phản ánh tình hình sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó, đã ban hành 1.552 văn bản chuyển địa phương yêu cầu xem xét, xử lý, đồng thời hàng năm thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, xác minh đơn tại các tỉnh có nhiều vụ việc và ban hành 307 văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan