Thứ 5, 30/06/2022 - 18:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày 26/8/2020, Bộ TN&MT đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo Nghị định xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; đăng tải dự thảo để xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định và tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về các nội dung liên quan đến việc ban hành dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan tham gia cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2078/BTNMT-TCBHĐVN gửi Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định. Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ; tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định. Theo đó, 23 Thành viên Chính phủ có Phiếu trả lời đồng ý.

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong đó lần đầu tiên luật hoá các chế định mới như quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển, nhận chìm ở biển,... Đến nay, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được xây dựng và ban hành. Trong bối cảnh tình hình thực thi pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đã có nhiều vi phạm hành chính xảy ra, nhiều vấn đề phát sinh, vi phạm có diễn biến phức tạp trong các hoạt động như nhận chìm ở biển, giao khu vực biển, nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trên các vùng biển Việt Nam, hành lang bảo vệ bờ biển,… Theo đó, một số nội dung áp dụng mức xử phạt tối đa đối với lĩnh vực quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa, bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, cùng với việc bổ sung lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì cần thiết ban hành ngay văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này để đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh.

Tiếp thu các ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan