Thứ 7, 25/06/2022 - 17:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Kế hoạch thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương điều phối và triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình với các dự án thành phần, trong đó, đã tích cực thực hiện Kế hoạch thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; hoạt động cập nhật và hoàn thiện các kịch bản, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu; xây dựng tài liệu, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng; theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình.

Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sự nghiệp được giao như: Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH; Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 các Bộ, ngành, địa phương; Rà soát, cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ; Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam; Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam; Đánh giá khí hậu quốc gia, Đánh giá khí hậu địa phương; Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng BĐKH trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH; Xây dựng tài liệu, phổ biến kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; cơ hội của biến đổi khí hậu; Thỏa thuận Paris, cơ hội và thách thức của Việt Nam cũng như các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, tạo đà tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư từ cộng đồng quốc tế.

Thông qua Chương trình, nhiều cơ chế, chính sách về BĐKH đã được xây dựng và triển khai thực hiện, góp phần định hình các hoạt động ứng phó với BĐKH. Bên cạnh đó, hàng trăm công trình, dự án thích ứng với BĐKH như phát triển rừng, củng cố hệ thống thủy lợi… đã được đầu tư xây dựng, góp phần ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi từ BĐKH thời gian qua và trong nhiều năm sau này. Việc thực hiện các nhiệm vụ từ Chương trình cũng đã góp phần xâu chuỗi các cơ chế, chính sách thành một hệ thống đồng bộ, bổ khuyết được một số các thiếu hụt trong công tác quản lý các hoạt động ứng phó BĐKH giai đoạn 2016-2020, phát huy được tổng thể hệ thống quản lý, điều phối về BĐKH.

Cụ thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao như sau: 

Đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 “Điều tra, khảo sát, phân vùng lũ quét ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng thí điểm hệ thống giám sát hỗ trợ ra quyết định cảnh báo cho những khu vực có nguy cơ lũ quét cao phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện; 

Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”; “Đánh giá khí hậu quốc gia”; “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050”; “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam”; “Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. 

Nhiệm vụ “Xây dựng tài liệu, phổ biến kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; cơ hội của biến đổi khí hậu; Thỏa thuận Paris, cơ hội và thách thức của Việt Nam cũng như các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, tạo đà tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư từ cộng đồng quốc tế” đã góp phần nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức cho các cấp quản lý và cộng đồng dân cư. Đặc biệt, lần đầu tiên đã đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu tuyên truyền, phổ biến cho các chức sắc tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ “Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH”. Đến nay đã có 05 Bộ và 50 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH của mình.

Thực hiện được 80% khối lượng nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” các Bộ, ngành, địa phương. Đến nay, đã có 02/10 Bộ, 13/63 địa phương ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; 7/63 địa phương công bố Báo cáo đánh giá khí hậu địa phương.

 Thực hiện được 80% nhiệm vụ “Rà soát, cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ” do các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng thực hiện; 

Riêng nhóm nhiệm vụ Rà soát, cập nhật yếu tố BĐKH vào các quy hoạch: tài nguyên nước, sử dụng đất, thủy lợi, giao thông, xây dựng theo hướng thích ứng với BĐKH, các Bộ tạm dừng thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình để phù hợp với quy định mới của Luật Quy hoạch. 

Nhiệm vụ Xây dựng mô hình phát triển sinh kế cộng đồng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì không thực hiện do không bố trí được kinh phí thực hiện. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan