Thứ 6, 30/09/2022 - 10:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 về Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia được triển khai xây dựng từ năm 2016 và hoàn thành vào cuối năm 2019. Theo quy định tại Điều 12 Luật Đo đạc và bản đồ thì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia thuộc hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia được thiết lập và sử dụng để thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước. Mặc dù các trạm định vị vệ tinh quốc gia đã đi vào hoạt động nhưng chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia. Ngoài ra tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ quy định “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia theo quy định trong thời hạn 30 ngày sau khi phê duyệt hoàn thành”. Do đó, Thông tư quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia cần thiết phải được xây dựng nhằm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định số 27/2019/NĐ-CP; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Dự thảo Thông tư gồm 06 Chương, 23 Điều và 10 phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG gồm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ và từ ngữ viết tắt; Điều 4. Quy định chung về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 

Chương II. TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA gồm: Điều 5. Thiết kế sơ bộ trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 6. Đặt tên và đánh số hiệu cho trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 7. Khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 8. Xây dựng trụ mốc trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 9. Thiết bị thu tín hiệu vệ tinh của trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 10. Thiết bị cảm biến khí tượng; Điều 11. Nguồn điện; Điều 12. Giải pháp truyền dữ liệu; Điều 13. Hệ thống chống sét 

Chương III. ĐO NỐI MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA gồm: Điều 14. Đo nối, xác định tọa độ VN-2000 cho mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 15. Đo nối, xác định độ cao trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 16. Đo nối, xác định giá trị trọng lực trạm định vị vệ tinh quốc gia ;Điều 17. Kết nối mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia với hệ quy chiếu trắc địa quốc tế ITRF 

Chương IV. TRẠM ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ TRUNG TÂM gồm: Điều 18. Trạm điều khiển xử lý trung tâm; Điều 19. Trung tâm dữ liệu 

Chương V. CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA gồm: Điều 20. Các dịch vụ cung cấp bởi mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia; Điều 21. Sử dụng dịch vụ đo động thời gian thực 

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH gồm: Điều 22. Hiệu lực thi hành; Điều 23. Tổ chức thực hiện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan