Thứ 3, 26/01/2021 - 16:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: a) Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2020, trong đó làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. b) Tổ chức nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước; nhận dạng các cơ hội, thách thức; xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. c) Hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và các bên liên quan; thực hiện công tác thẩm định, giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Chiến lược để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: a) Giúp Ban soạn thảo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ; đề cương chi tiết Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuẩn bị các tài liệu, báo cáo phục vụ Ban soạn thảo làm việc; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất phát sinh. b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thủ tục theo quy định.

Chi tiết Quyết định tải tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan