Thứ 6, 30/09/2022 - 10:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thách thức với với nhân lực về BĐKH

Hiện nay, nhân lực có chuyên môn về BĐKH ở một số Bộ ngành, đặc biệt ở địa phương chủ yếu là kiêm nhiệm, chuyển từ lĩnh vực khác sang và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa thực sự phù hợp với nhu cầu.

Nhận thức về BĐKH của cán bộ và người dân chưa tương xứng với những diễn biến và mức độ tác động ngày càng nhanh và gia tăng của BĐKH. Tầm nhìn và nhận thức về BĐKH thường chỉ giới hạn ở những tác động vật lý của BĐKH như: tác động đến tính mạng con người, hệ sinh thái và cơ sở vật chất hạ tầng, chưa nhận rõ những tác động phi vật lý như nguy cơ ảnh hưởng tới chính sách, cạnh tranh thương mại, việc làm, cơ hội... Chủ yếu mới quan tâm đến các giải pháp công trình mà chưa quan tâm đúng mức tới việc phát huy các giải pháp có sẵn và có tính khả thi như chuyển đổi lối sống, tập quán sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Các giải pháp ứng phó, đặc biệt là thích ứng với BĐKH còn mang tính bị động, chủ yếu tập trung vào phục hồi các tác động vật lý đến môi trường tự nhiên và cuộc sống của con người, do vậy hầu hết có tính ngắn hạn chưa chú trọng vào dài hạn (đặc biệt là tại các địa phương), còn bị động và không kịp thời đáp ứng khi có thiên tai xảy ra. Chính những quan điểm và nhận thức về BĐKH này đã hạn chế khả năng xây dựng và thực hiện các sáng kiến ứng phó với BĐKH theo định hướng mới và chuyển đổi; cũng như không phát huy được các cơ hội có thểmang lại từ việc thực hiện các giải pháp ứng phó BĐKH.

Thực tế trong những năm qua đã cho thấy, ở Việt Nam, phụ nữ tại nhiều vùng nông thôn, hộ nghèo và các cộng đồng dân tộc thiểu số là người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các tác động của BĐKH nhiều nhất. Phụ nữ lại đóng vai trò rất quan trọng thực hiện các hành động ứng phó với BĐKH ở cả cấp địa phương và hộ gia đình. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2012-2020, vần đề về giới và BĐKH chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Chưa có nhiều các nghiên cứu, đánh giá về các tác động của BĐKH đến bình đẳng giới, những khó khăn và thách thức mà nữ giới phải gánh chịu trong điều kiện BĐKH. Tương tự, còn thiếu những quy định và cơ chế khuyến khích, cũng như giải pháp nhằm nâng cao, nhận thức, vai trò và vị thếcủa phụ nữ trong thực hiện ứng phó với BĐKH ở các cấp. Do đó, các vấn đề về giới cần được xem xét và thực hiện các giải pháp thông qua đào tạo và tiếp cận, nâng cao nhận thức, năng lực và các phát triển các dịch vụ cũng như nguồn lực trong khuyến khích phụ nữ tham gia vào công tác ứng phó với BĐKH ở tất cả các cấp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan