Thứ 2, 12/04/2021 - 13:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; xây dựng nền phát triển kinh tế tuần hoàn; nâng cao chất lượng môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái

Đó là trọng tâm chỉ đạo điều hành lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trưởng (sửa đổi) nhằm thể chế hóa việc thực hiện chủ trương không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế, kiểm soát nguy cơ phát sinh sự cố môi trường và vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới. Xây dựng Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040; Đề án kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040; Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam.

Triển khai xây dựng quy hoạch BVMT quốc gia; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia làm cơ sở phân vùng, định hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, đảm bảo phù hợp với sức chịu tải của môi trường. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; tăng cường công tác BVMT các KCN, CCN, làng nghề. Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo lộ trình tiến tới năm 2021 áp dụng mức quy chuẩn, tiêu chuẩn tương đương các nước phát triển trong khu vực nhằm thiết lập các hàng rào kỹ thuật duy trì và bảo vệ chất lượng môi trường, đảm bảo sự chủ động đề kháng trước các nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch chuyển công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở, đặc biệt là những cơ sở có nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan