Thứ 7, 25/06/2022 - 17:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài nguyên nước từng bước được quản lý, khai thác hiệu quả, dần nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước

Trong giai đoạn 2016-2021, tài nguyên nước từng bước được quản lý, khai thác hiệu quả, dần nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước.

Bộ TN&MT đã chỉ đạo triển khai điều tra tài nguyên nước của cả nước và lưu vực sông; lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các lưu vực sông. Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019, đang triển khai thực hiện lập quy hoạch; Nhiệm vụ “ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050”, đang hoàn thiện theo ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

Đối với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh: Hoàn thành lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng; Sesan; Srepok (đang thực hiện điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch) dự kiến trình Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt trong năm 2020; đang triển khai lập quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 các lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long; đang thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 của các lưu vực sông Đồng Nai, Ba, Vu Gia - Thu Bồn, sông Hương, sông Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, sông Mã, sông Cả.

Thực hiện quản lý tài nguyên nước theo các lưu vực sông lớn; nghiên cứu giải pháp tích trữ nguồn nước dựa vào xu thế tự nhiên. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa, tổ chức giám sát việc vận hành, điều tiết nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, giảm thiểu thiệt hại trước tình trạng hạn hán kéo dài. Kiểm soát ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, thực hiện các giải pháp tổng thể để xanh hoá các dòng sông. Về xây dựng và vận hành hệ thống mạng quan trắc nguồn nước xuyên biên giới; Khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu: Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 LVS: đã hoàn thành, trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; Duy trì thường xuyên, liên tục việc theo dõi tình hình thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 LVS theo đúng quy trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh kinh tế hoá, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến nay đạt 9.354 tỷ đồng (địa phương phê duyệt là 213 tỷ). Về thực hiện chính sách ưu đãi các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả: để triển khai thực hiện Nghị định 54/2015/NĐ- CP của Chính phủ, hiện Bộ đang triển khai thực hiện dự án “Phân loại mức độ khan hiếm nước, thiếu nước và đề xuất áp dụng các biện pháp tích trữ nước, tiết kiệm nước, hạn chế khai thác, sử dụng nước theo từng cấp độ khan hiếm nước, thiếu nước”. Kết quả của dự án sẽ thành lập được bản đồ mức độ khan hiếm, thiếu nước cho 11 lưu vực sông tỷ lệ 1:200.000 cơ sở để công bố vùng khan hiếm nước ngọt.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Ủy hội Hội Mê Công quốc tế, đã thúc đẩy lồng ghép được các ưu tiên trong chia sẻ nguồn nước, đảm bảo lợi ích của các quốc gia hạ nguồn gắn với các mục tiêu phát triển bền vững…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan