Thứ 7, 25/06/2022 - 20:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự phát triển của các hợp tác xã môi trường vẫn còn chưa như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển

Mặc dù đạt được một số kết quả đáng khích lệ, sự phát triển của các hợp tác xã môi trường vẫn còn chưa như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Số lượng các hợp tác xã môi trường mới chỉ đạt 3,4% tổng số hợp tác xã trên cả nước, ít nhất trong các loại hình hợp tác xã.

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại hợp tác xã trong lĩnh vực môi trường vẫn ở mức thấp so với người lao động làm việc trong các mô hình hợp tác xã khác (thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại hợp tác xã xử lý rác thải, nước thải năm 2018 là hơn 3,7 triệu đồng, năm 2017 là 3,6 triệu đồng; thu nhập trung bình cả nước năm 2018 là 3,8 triệu đồng, năm 2017 là 3,7 triệu đồng). Nguồn vốn của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải trên cả nước năm 2018 là hơn 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 984 tỷ đồng, trong đó 63,4% số hợp tác xã hoạt động có lãi, thấp hơn 2,9% so với trung bình cả nước. Trong quá trình hoạt động, các hợp tác xã môi trường còn gặp những khó khăn, vướng mắc sau đây:

Thứ nhất, các hợp tác xã môi trường tuy tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhưng phát triển chưa như kỳ vọng. Các hợp tác xã mới chỉ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, chưa tham gia vào các lĩnh vực dịch vụ môi trường khác; còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành của các hợp tác xã còn hạn chế. Thứ hai, nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển hợp tác xã môi trường còn hạn chế, số lượng hợp tác xã được tiếp cận chính sách chưa nhiều; việc tiếp cận các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Bảo vệ môi trường và vốn vay từ các tổ chức tín dụng của các hợp tác xã còn hạn chế.

Các khó khăn, vướng mắc nêu trên xuất phát từ những nguyên chính sau đây: (i) còn thiếu các quy định pháp luật riêng về hợp tác xã môi trường, đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã tham gia cung ứng các dịch vụ môi trường chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong bối cảnh kinh tế thị trường, cạnh tranh cao; (ii) nhiều hợp tác xã vẫn ở trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các hợp tác còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã còn hạn chế, không đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay; (iii) phải cạnh tranh với các thành phần kinh tế như doanh nghiệp, nhất là các cạnh tranh mới về khoa học công nghệ, về giá thành và chất lượng dịch vụ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan