Thứ 6, 30/09/2022 - 16:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực về môi trường

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đã có nhiều chuyển biến tích cực về môi trường.

Xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường được kiềm chế so với các năm trước đây. Chất lượng môi trường không khí năm 2019, 2020 tại một số đô thị lớn diễn biến phức tạp nhưng cơ bản đã được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ, cảnh báo kịp thời thông qua hệ thống các trạm quan trắc tự động, các phần mềm, công nghệ thông tin được ứng dụng để công bố thông tin chỉ số chất lượng không khí (AQI). Chất lượng nước tại khu vực thượng nguồn của các lưu vực sông đều duy trì khá tốt, một số điểm ô nhiễm được cải thiện đáng kể so với năm 2018, đặc biệt trên sông Nhuệ và các sông nội thành Hà Nội tình trạng ô nhiễm đã giảm do tại các điểm này đang triển khai dự án kiểm soát, cải thiện chất lượng nguồn nước. Nhiều khu vực ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo kiểm soát, đặc biệt các điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; các dự án khắc phục phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin tiếp tục được triển khai tích cực.

Các nguồn ô nhiễm, các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm, sự cố môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, vận hành ổn định. Trong năm, hoạt động đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước về BVMT đã được các địa phương, tổ chức quan tâm, đầu tư mạnh mẽ. Đã xuất hiện nhiều mô hình đô thị, nông thôn, KCN, làng nghề, cơ sở sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường; tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, tỷ lệ KCN đã đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, tỷ lệ CCN đã đầu tư hệ thống nước thải tập trung, tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg được xử lý triệt để và  tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm đều tăng.

Hoạt động thu gom xử lý chất thải đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ nước thải sinh hoạt, CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp được thu gom, xử lý tăng, giảm dần tỷ lệ chôn lấp. CTNH được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý, tỷ lệ CTNH được thu gom, xử lý đúng quy định đạt 80-85%, Việt Nam đã bước đầu xuất khẩu CTNH ra nước ngoài, góp phần làm giảm áp lực về xử lý chất thải ở trong nước. Theo thống kê từ năm 2010 - 2019, số lượng các công ty đăng ký xuất khẩu CTNH cùng với khối lượng CTNH xuất khẩu ngày càng tăng lên, trong đó chiếm phần lớn là chất thải điện tử : Năm 2010 chỉ có 01 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu CTNH với số lượng 200 tấn, sang năm 2012 tăng lên 03 doanh nghiệp với lượng xuất khẩu là 1.515 tấn CTNH, năm 2013 có 04 doanh nghiệp với lượng xuất khẩu 9.500 tấn CTNH, năm 2014 có 05 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu gần 3.530 tấn CTNH và đến năm 2019 có 09 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu hơn hơn 3.958 tấn.

Phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, được các đơn vị, tổ chức, cá nhan, cả hệ thống chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, qua đó, ý thức của người dân trong BVMT đã có sự chuyển biến rõ nét. Rất nhiều phong trào, mô hình điển hình về BVMT khác đã đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội, ngày càng đóng góp thiết thực cho công tác BVMT.

Công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường, vệ sinh môi trường được quan tâm. Nhiều dự án, chương trình về đầu tư xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, xử lý CTR sinh hoạt tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đã được các địa phương, doanh nghiệp  đẩy mạnh. Hiện trạng tồn lưu chất độc hóa học/dioxin tại các vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề cơ bản đều đã về ngưỡng an toàn, góp phần quan trọng trong ngăn chặn sự lan tỏa dioxin, nâng cao năng lực nghiên cứu, phòng chống dioxin và các chất độc hại khác cho Việt Nam. Các vùng đất bị ô nhiễm tồn lưu do hoá chất bảo vệ thực vật và các điểm nóng, bức xúc về môi trường cũng đã được Chính phủ quan tâm, đầu tư xử lý khắc phục.

Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tiếp tục được quan tâm thông qua việc triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đã đạt được những kết quả tích cực.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan