Thứ 6, 30/09/2022 - 09:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 -2020, mã số BĐKH/16-20 đã phê duyệt và tổ chức triển khai 42 nhiệm vụ, trong đó có các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn thám được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên; hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất, mã số BĐKH.10/16-20; do Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chủ nhiệm là TS. Nguyễn Phi Sơn; Công nghệ viễn thám được sử dụng là công nghệ chủ đạo để giám sát biến động sử dụng đất; tích hợp các thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về tài nguyên, WebGIS, chiết xuất từ ảnh viễn thám, phục vụ các hoạt động giám sát tài nguyên đất theo chuyên đề, giám sát định kỳ hay đột xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường; xác định kịp thời các biến động tài nguyên đất đai. Kết quả đã xây dựng được mô hình quản lý biến động đất đai; xây dựng phần mềm quản lý biến động tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai, lấy ví dụ cụ thể cho 01 địa phương;

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (viễn thám, WEBGIS và Tự động hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh, mã số BĐKH.17/16-20; do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chủ nhiệm là ThS. Nguyễn Quốc Hiệp. Kết quả của đề tài là ứng dụng công nghệ viễn thám và bộ công cụ giải đoán ảnh đánh giá thực trạng hạn, xác định diện tích các loại cây trồng trong khu tưới phục vụ việc tính toán nhu cầu tưới; xác định diện tích mặt nước các hồ để xây dựng đường đặc tính lòng hồ phục vụ công tác kiểm đếm nguồn nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng được hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực phục vụ quản lý diện tích tưới, cơ cấu cây trồng của của từng hệ thống tưới trên nền bản đồ WEBGIS, tính toán dự báo nhu cầu dùng nước của các hệ thống tưới và tổng hợp theo thời gian thực, tính toán, dự báo lượng nước thiếu hụt của các hệ thống tưới, của tỉnh theo thời gian thực, dự báo nguồn nước bổ sung, hỗ trợ lập kế hoạch tưới của các hệ thống tưới, khuyến cáo điều chỉnh cơ cấu cây trồng để phù hợp với điều kiện nguồn nước của tỉnh Hà Tĩnh; thiết lập trung tâm điều hành kết nối với các thiết bị giám sát điều khiển ngoài hiện trường để giám sát nguồn nước và việc cấp nước của các hệ thống tưới.

Ngoài hai nhiệm vụ đã kết thúc nêu trên, một số nhiệm vụ đang được triển khai thuộc chương trình cũng đã ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài như: 

Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra và khoanh vùng triển vọng vàng gốc ở địa khu Nam Ngãi, mã số BĐKH.29/16-20, do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Mỹ Dũng;

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý, mã số BĐKH.33/16-20, do Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chủ nhiệm là TS. Nguyễn Lê Tuấn; 

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu, mã số BĐKH.39/16-20, do Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa Môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh; 

Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long, mã số BĐKH.42/16-20, do Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chủ nhiệm là TS. Nguyễn Thị Phong Lan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan