Thứ 3, 24/11/2020 - 07:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo các Bộ, ngành phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT

Sáng 27/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường, Lãnh đạo các Bộ, ngành đã đóng góp ý kiến để Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai tốt kế hoạch năm 2020 như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu; sửa đổi các bộ luật: Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường; công tác quy hoạch; công tác tiếp công dân...

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Bộ TN&MT là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả ứng dụng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Hoàng Minh)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những Bộ đi đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt gần 30%, cao hơn cả nước 10%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 20%, cao hơn cả nước 18%. Bộ đã phối hợp tốt với Bộ Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Chính phủ điện tử. Tỷ lệ văn bản điện tử đạt rất cao 98%, trong khi cả nước đạt 86%.

Năm 2020, Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai - một trong 6 CSDL quốc gia trọng điểm. Với cách tiếp cận mới, thay vì một dự án lớn sẽ triển khai song song với 63 tỉnh, thành; Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trung tâm, ban hành thiết kế khung. Hy vọng năm 2020 sẽ có chuyển biến căn bản về Dự án này.

Chia sẻ về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nước và quốc tế, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần sự cam kết và quyết tâm của người đứng đầu. Vì ứng dụng CNTT liên quan đến sự thay đổi vận hành của cả hệ thống, đồng thời nhấn mạnh: “Cần có một chiến lược xuyên suốt, đi qua nhiều nhiệm kỳ. Bởi vì, CNTT là một chặng đường dài, liên tục, sau CNTT còn là chuyển đổi số, không phải 1-2 năm, không phải 1-2 nhiệm kỳ. CNTT và nhất là chuyển đổi số, là sự thay đổi về nhận thức, về cách thức vận hành, do vậy không nhanh được, không phải một sớm một chiều được. Đầu tư nhiều năm rồi mới thấy kết quả, những gì mang tính phong trào, nóng vội sẽ dễ chết sớm và tốn kém”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng “CNTT và chuyển đổi số phải tập trung vào cả 4 mối quan hệ, 2 mối quan hệ với bên ngoài, 2 mối quan hệ với bên trong. Đó là: Bộ với người dân; Bộ với doanh nghiệp; Giữa các cơ quan trong nội bộ của Bộ và với các bộ ngành, tỉnh thành khác; Giữa Bộ với nhân viên của mình”.

Về mối quan hệ với bên ngoài thì Bộ phải luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm: cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, tiện ích hơn, chi phí thấp hơn; ngược lại, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh, tham gia đóng góp vào hoạt động của Bộ; cần có sự công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình; ưu tiên làm trước những dịch vụ công nhiều người dân, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu…; đồng thời ưu tiên thể chế hóa các quy định này; gắn liền với cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị cần có một cơ quan điều phối thống nhất đối với một số dự án của Bộ được triển khai phân tán ở các tỉnh, thành. “Cơ quan phối này sẽ tổng hợp, giám sát, nhìn thấy toàn cảnh, cả kế hoạch, cả đầu tư, cả thực thi, để đánh giá, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Ở Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ quan điều phối này có thể là Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Cục có nhiệm vụ thống nhất thiết kế chung, chuẩn chung, đảm bảo kết nối và đầu tư các hạ tầng dùng chung, hạ tầng của Bộ. Nhưng liên quan đến đầu tư thì Cục này nên đi thuê chứ không nên làm trực tiếp”.

Bộ trưởng cũng cho rằng cần có nguồn ngân sách cố định cho CNTT. Ngoài ra cần có một số doanh nghiệp CNTT mạnh có năng lực công nghệ và năng lực tài chính để làm đối tác cho Bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội: Ngành TN&MT góp phần vào thắng lợi của đất nước

Năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Những kết quả này không tách rời thành tựu của đất nước trong thời gian qua.

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Hoàng Minh)

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường, ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao và chúc mừng những kết quả của Ngành trong năm 2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan, lắng nghe, cầu thị, lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia khoa học trong quá trình triển khai xây dựng các dự án luật; “đặc biệt đối với hai dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) và Luật Đất đai, Bộ đã báo cáo, họp xin ý kiến; lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội ngay từ khâu đề xuất xây dựng” – Ông Phan Xuân Dũng chia sẻ tại Hội nghị.

Bộ cũng đã có sự phối hợp thường xuyên, tích cực với Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành. “Khi làm Luật; hay thực hiện giám sát, Bộ đều trao đổi thẳng thắn ngay từ đầu”.

Cụ thể với, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, ông Phan Xuân Dũng cho rằng, đây là bộ luật đã được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dưới sự phân công của Quốc hội thẩm tra; được đánh giá là đã có đóng góp lớn cho công tác BVMT. Nhưng với yêu cầu mới của phát triển đất nước, với nhận thức, trình độ phát triển của đất nước ở tầm cao hơn rất nhiều cho nên yêu cầu về công tác BVMT đòi hỏi cũng phải ngày càng cao… “Quan trọng hơn là hệ thống chính sách pháp luật của chúng ta đã có rất nhiều bộ luật điều chỉnh liên quan đến các vấn đề về môi trường nên đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi Luật” – Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, để ra một bộ Luật này đáp ứng cao nhất với yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là “không hy sinh môi trường để phát triển mà cần phát triển hài hòa, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững đất nước”.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: Ngành TN&MT đã đạt được những thành tựu nổi bật, ấn tượng trong năm 2019

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật, ấn tượng trong năm nay 2019 của ngành tài nguyên và môi trường như công tác triển khai hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực về đất đai; quản lý đo đạc, bản đồ và tạo lập dữ liệu không gian địa lý; lĩnh vực biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và các lĩnh vực khác…

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Hoàng Minh)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực trong việc hoàn thành xây dựng trình Chính phủ các nhiệm vụ lớn như: Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển; trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và công bố Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; chỉ đạo sát sao và quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cấp hạ tầng thông tin, tích hợp liên thông các dữ liệu TN&MT; vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng CSDL viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia,… để tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Về công tác phối hợp, năm 2019, hai Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong xây dựng thể chế; nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Bộ trưởng mong rằng, năm 2020, hai Bộ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa; đồng thời khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện các nhiệm vụ chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ngành, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung xử lý toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ trọng yếu trong năm 2020: Một là, đối với lĩnh vực đất đai, Bộ cần sớm trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến thống nhất về định hướng sửa đổi 7 nội dung lớn, hệ trọng của Luật Đất đai liên quan đến chính sách tài chính; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chính sách đất trồng lúa và an ninh lương thực quốc gia; hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp; chính sách quản lý, sử dụng đất tôn giáo; đất có yếu tố nước ngoài. Hai là, đối với lĩnh vực môi trường, Bộ cần có giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải ở khu vực nông thôn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn, đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; các loại hình dự án phảo lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ba là, đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, Bộ chủ trì, đầu mối đôn đốc, thúc đẩy các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu đã được Chính phủ giao; đồng thời khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn sẵn sàng phối hợp ở mức cao nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL.

Giải quyết những quan tâm, mong muốn của cử tri

 Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có sự thay đổi vượt bậc và ngoạn mục, đặc biệt trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị và được cử tri, nhân dân đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Hoàng Minh)

Là nơi tập hợp và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, cử tri trong cả nước, với cương vị là đại biểu quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết: Qua phản ánh của cử tri trong thời gian qua cho thấy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kết quả rất đáng khích lệ.

Năm 2019, Bộ đã tiếp 5.039 lượt người. Qua giám sát thì Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ có số lượng người tố cáo liên quan đến đất đai từ cấp dưới chưa được giải quyết kéo lên trung ương rất nhiều. Đây là nhiệm vụ nặng nề hơn các Bộ khác. Vì Bộ quản lý nhiều lĩnh vực liên quan đến người dân như vấn đề giải quyết đất đai, hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án của Nhà nước và tỉnh, thành phố... Việc tiếp nhận đơn thư tố cáo năm 2019 đạt 77%, cao hơn tỷ lệ các đại biểu Quốc hội gửi đơn thư đến các Bộ, ngành (khoảng 60-65%).

Về trả lời kiến nghị cử tri, có thể nói, từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 8 vừa qua, Bộ có thay đổi vượt bậc và ngoạn mục. Tôi còn nhớ trong 1-2 kỳ đầu của nhiệm kỳ Quốc hội, còn số lượng tồn đọng ý kiến của các cử tri rất lớn. Tôi đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã rất tiếp thu, cầu thị và hết sức quan tâm đến những kiến nghị của người dân, từ những kiến nghị nhỏ nhất” – Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội nói.

Số lượng kiến nghị cử tri của mỗi kỳ họp Quốc hội mà Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận thường cao nhất trong số nhóm các Bộ (trên 200 kiến nghị). Kỳ đầu khoảng 80-90%, nhưng từ kỳ thứ 5 trở đi của nhiệm kỳ Quốc hội, Bộ đã giải đáp 100% các ý kiến của cử tri mà Bộ tiếp nhận được. “Đặc biệt, hiện nay Quốc hội đã cài đặt ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh nên các đại biểu Quốc hội đều tra cứu và tất cả các câu trả lời của Bộ trưởng, số liệu đều hoàn toàn chính xác. Con số này cho thấy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời luôn cử tri đúng hạn, đảm bảo chất lượng và tỷ lệ giải quyết rất cao” - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cho hay.

Ở góc độ người dân, bà Nguyễn Thanh Hải đã cám ơn Bộ trưởng đã chỉ đạo toàn ngành nỗ lực giải quyết những quan tâm, mong muốn của cử tri địa phương về nhiều lĩnh vực như môi trường, khí hậu, đất đai...; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm đến văn bản hướng dẫn, đặc biệt là tổng kết, tham mưu Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai để giải quyết một cách căn cơ những kiến nghị của người dân trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan