Thứ 2, 12/04/2021 - 12:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển bền vững

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất cho công tác bảo vệ môi trường, khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển là một trong những nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt của ngành TN&MT năm 2020.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất cho công tác bảo vệ môi trường, khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển là một trong những nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt của ngành TN&MT năm 2020, Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực,…, toàn ngành đã rà soát, đánh giá thực tiễn, nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm quốc tế, các mô hình phát triển bền vững để xây dựng trình Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới; thể chế hóa được chủ trương phát triển hài hòa dựa trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường; thiết lập hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các bon thấp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Trình Chính phủ ban hành1 và ban hành theo thẩm quyền các văn bản giải quyết các nút thắt, vướng mắc từ thực tiễn trong quản lý sử dụng tài nguyên đất đai, biển, nước và khoáng sản nhất là về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển, đấu giá khoáng sản, bồi thường hỗ trợ, tái định cư, cơ chế khuyến khích đầu tư, các chính sách hỗ trợ, các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng.

Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương lớn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoàn thành việc tổng kết đánh giá việc thực hiện các chiến lược về tài nguyên và môi trường đến năm 2020; triển khai lập các chiến lược, quy hoạch về tài nguyên và môi trường thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 chuẩn bị cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong năm 2020, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13/13 đề án phải trình trong năm 2020 (đạt tỷ lệ 100%) để giải quyết các vấn đề lớn đặt ra đối với ngành trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; ban hành theo thẩm quyền 20/20 Thông tư. Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ để ban hành hàng trăm văn bản theo thẩm quyền và phân cấp để tạo thành hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến cơ sở.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan