Thứ 6, 30/09/2022 - 09:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Hiệp định FTA trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Các tranh chấp phát sinh từ vấn đề thực thi pháp luật về môi trường thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định có khả năng xảy ra cao, tuy nhiên, việc thiết lập cơ chế theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; các hàng rào kỹ thuật về môi trường của Việt Nam hiện chưa đầy đủ, năng lực xây dựng, áp dụng hàng rào kỹ thuật về môi trường còn hạn chế và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động thương mại là thách thức rất lớn trong thời gian tới nếu không có biện pháp phù hợp....

Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Hiệp định FTA trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chủ yếu do công tác tuyên truyền, phổ biến: Hiệp định FTA nói chung và đặc biệt là các Hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA có phạm vi điều chỉnh rộng, ngoài các cam kết trong lời văn của Hiệp định, còn có hệ thống các phụ lục rất phức tạp cộng với cách hiểu các cam kết còn gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt về ngôn ngữ và sai khác về bản dịch, do vậy, cần thiết phải có các tài liệu chính thống giúp công chức, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng và nắm bắt đúng đắn các nội dung của Hiệp định.

Các tranh chấp phát sinh từ vấn đề thực thi pháp luật về môi trường thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định có khả năng xảy ra cao. Tuy nhiên, việc thiết lập cơ chế theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể thực hiện do thiếu nguồn lực, công cụ cũng như các biện pháp theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra tranh chấp theo cam kết của Hiệp định.

Các hàng rào kỹ thuật về môi trường của Việt Nam hiện chưa đầy đủ, năng lực xây dựng, áp dụng hàng rào kỹ thuật về môi trường còn hạn chế và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động thương mại là thách thức rất lớn trong thời gian tới nếu không có biện pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, là thiếu cơ chế tài chính cho triển khai thực hiện hoạt động Hiệp định CPTPP, đặc biệt là kinh phí cho các chuyên gia tư vấn trong nước.

Để khắc phục những khó khăn này, trong thời gian tới, Bộ TN&MT đề nghị Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực cho các bộ, ngành nhằm thực hiện hiệu quả các Hiệp định FTA đặc biệt là Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA; xây dựng tài liệu, ấn phẩm chính thức về giới thiệu và phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP và EVFTA. Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Hiệp định CPTPP, EVFTA (tương tự như Hiệp định TBT); đồng thời làm đầu mối phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm đa dạng hóa các nguồn lực giúp các Bộ, ngành tổ chức thi hành hiệu quả các cam kết trong các Hiệp định FTA đặc biệt là Hiệp định CPTPP và EVFTA.

Đồng thời, đề nghị thống nhất đầu mối thực hiện các cam kết về môi trường của của các Hiệp định FTA đặc biệt là Hiệp định CPTPP Hiệp định EVFTA để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong đàm phán, thực hiện các cam kết môi trường. Ngoài ra, cơ chế tham vấn (theo CPTPP) và Tổ tư vấn trong nước (DAG của EVFTA) cần có sự tích hợp để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực và thống nhất trong quan điểm của Việt Nam.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan