Thứ 6, 30/09/2022 - 16:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động, xác định các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH

Đánh giá tình hình thực hiện Mục tiêu 8: "Phát triển khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động, xác định các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH" đến 2020 của Kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012 -2020 cho thấy mục tiêu cơ bản đã đạt được và cần được tiếp tục thực hiện.

Nhiệm vụ “Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệquốc gia vềBĐKHđểnhận biết ngày càng rõ hơn, đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến từng lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tiếp tục nghiên cứu đểcập nhật kịch bản vềBĐKH, nước biển dâng”: Để thực hiện nhiệm vụ này Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các Chương trình KH&CN cấp quốc gia về BĐKH,quản lý tài nguyên và môi trường cho 02 giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 với 102 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được thực hiện; các kết quả đã đóng góp tích cực cho công cuộc ứng phó với BĐKH thông qua cung cấp cơ sở khoa học cho đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật; cung cấp luận chứng cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp thích ứng về ứng phó với BĐKH ở Việt Nam. Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam đã và đang được cập nhật vào năm 2015 và 2020. Tuy nhiên còn một số hạn chếc ần được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo như nghiên cứu các giải pháp tổng thể lồng ghép giữa phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH, kiện toàn hệ thống cơ sở dữ liệu chung về BĐKH cho các ngành/lĩnh vực và khu vực. Nhiệm vụ này đã hoàn thành và cần được tiếp tục thực hiện.

Nhiệm vụ “Điều tra, nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ mới để giảm nhẹ phát thải KNK và thích ứng với BĐKH; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hiện đại, sử dụng nhiên liệu, vật liệu mới tiến tới phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh”: Bên cạnh những đề tài, nhiệm vụtrong Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, các bộ, ngành chịu tác động lớnc ủa BĐKH như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Y tếvà Bộ Công Thương đã tiến hành đánh giá tác động của BĐKH đối với lĩnh vực quản lý của mình, xác định, tiến hành triển khai và triển khai thí điểm các biện pháp ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, do các cơ chế, chính sách khuyến khích và nguồn lực tài chính cho nghiên cứu, áp dụng còn thiếu, chưa cụ thể nên việc nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệchưa được cao. Mặt khác, một sốkiến nghịvềgiải pháp mới dừng lại ởmức khuyến cáo chung, chưa lượng hoá được bằng các số liệu cụ thể do vấn đề nghiên cứu còn mới mẻ, kinh nghiệm của các đơn vị của các ngành chưa nhiều, do đó chưa đủ thời gian để nghiên cứu sâu đưa ra các số liệu mang tính định lượng. Nhiệm vụ đã đạt được ở mức cơ bản và cần tiếp tục thực hiện. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan