Thứ 7, 20/08/2022 - 03:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường trái với quy luật tự nhiên. Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục KTTV nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, dự báo chi tiết từng khu vực, từng loại hình thiên tai, cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cho các cơ quan, ban, ngành và cộng đồng chủ động trong ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường trái với quy luật tự nhiên. Các loại hình thiên tai nguy hiểm như bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng…ngày càng tăng về tần suất và cường độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản, môi trường sống, sản xuất, kinh doanh của xã hội. Với chức năng, nhiệm vụ cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả của thiên tai. 

Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, dự báo chi tiết từng khu vực, từng loại hình thiên tai, cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cho các cơ quan, ban, ngành và cộng đồng chủ động trong ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sau khi Kế hoạch được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cụ thể:

Tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, cung cấp kịp thời thông tin về thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan, phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo, phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; cung cấp thông tin, dữ liệu, bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho các cơ quan quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành đầy đủ, kịp thời. Độ tin cậy của các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao hơn, đặc biệt việc dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, mưa, lũ là những loại hình thời tiết rất nguy hiểm, tác động và gây thiệt hại trên diện rộng về cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai, góp phần làm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Cụ thể: 

Về dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão: từ năm 2018, đã tăng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm từ 3 ngày lên đến 5 ngày. Độ tin cậy trong bản tin dự báo (vị trí và cường độ bão) của Việt Nam đã dần tiệm cận với trình độ dự báo của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Về dự báo, cảnh báo mưa lớn: trước 2-3 ngày với độ tin cậy khoảng 75%, tuy nhiên, đối với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn dông mới chỉ cảnh báo trước được trong khoảng thời gian ngắn do hạn chế về khoa học dự báo mưa đối với vùng nhiệt đới. 

Dự báo, cảnh báo lũ: trên các sông khu vực miền Trung, Tây Nguyên trước 1-2 ngày và ở khu vực Bắc Bộ trước 3 - 5 ngày với độ tin cậy 70 -80%. Tỷ lệ này tương đương với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Philipin… + Dự báo, cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng: trước từ 2-3 ngày có độ tin cậy 80%, thời điểm kết thúc các đợt nắng nóng diện rộng có độ tin cậy từ 80- 90%. 

Thực hiện dự báo thời tiết điểm cho từng địa điểm thời hạn đến 10 ngày (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thực hiện cho 63 điểm đại diện cho đơn vị cấp tỉnh; các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thực hiện cho các điểm đại diện cho đơn vị cấp huyện). 

Thực hiện nghiêm túc Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật; Luật Phòng chống thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình vận hành liên hồ chứa. 

Xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn như: quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm; các Tiêu chuẩn Việt Nam về vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng, thủy văn, hải văn …. các văn bản hướng dẫn về ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác dự báo, cảnh báo thiên tai như: xây dựng mô hình dự báo độ phân giải cao có đồng hóa số liệu dựbáo thờ i tiết điểm và dự báo bão, mưa lớn và các thiên tai đi kèm; xây dựng và đưa vào nghiệp vụ bản đồ mưa thời gian thực 5x5 km có tích hơp̣ dữliêụ đo mưa tựđôṇ g, ra đa, vê ̣tinh; ứng dụng các sản phẩm của hệ thống cảnh báo lũ quét (FFGS) hiện đại của Trung tâm Nghiên cứu thủy văn Mỹ (HRC) để cảnh báo lũ quét…., các mô hình thủy văn, thủy lực trong dự báo lũ, ngập lụt. 

Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phòng, chống kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm để nâng cao hiệu quả phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan