Thứ 5, 18/08/2022 - 01:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiện trạng dữ liệu tài nguyên môi trường tại các địa phương

Thực hiện Quyết định số 179/2004/QĐ-TT ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTTTN&MT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thu thập, quản lý và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường ở địa phương. Tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn hẹp chưa có điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu, chưa có sự kết nối thông tin dữ liệu giữa Trung ương và Địa phương.

Các hệ thống CSDL tài nguyên môi trường đã và đang được xây dựng ở địa phương tập trung chủ yếu ở lĩnh vực Đất đai (cơ sở dữ liệu địa chính), lĩnh vực môi trường (cơ sở dữ liệu quan trắc), lĩnh vực địa chất khoáng sản (quản lý giấy phép), …. Hầu hết các cơ sở dữ liệu này chưa có sự đồng bộ, kết nối với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

Cơ sở dữ liệu đất đai đã và đang triển khai trên tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các cấp mới chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chỉ có một số địa phương đã và đang tổ chức thực hiện các thành phần khác của cơ sở dữ liệu đất đai (như: Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương…). Cơ sở dữ liệu đã xây dựng tại các địa phương cơ bản đã được đưa vào quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng theo quy định. Trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm, đường truyền kết nối…) cũng đã được đầu tư đảm bảo yêu cầu cơ bản cho công tác quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung cấp tỉnh, cấp huyện cũng như đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp tại các địa phương;

Cơ sở dữ liệu nền địa lý ở các tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng và bàn giao cho các địa phương trong giai đoạn 2012 - 2015; Tuy nhiên dữ liệu này các địa phương đánh giá mức độ thay đổi, biến động của các đối tượng địa lý là rất lớn; nhiều khu vực mới cần thiết phải xây dụng mới CSDL nền địa lý quốc gia ở tỷ lệ lớn do tác động của quá trình quy hoạch, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương. Điển hình cụ thể, CSDL nền địa lý quốc gia của khu vực thành phố Hà Nội vừa xây dựng xong, trên thực tế đã có nhiều biến động, nhiều khu vực của thành phố có quy mô, tốc độ đô thị hóa cao đã dẫn đến sản phẩm CSDL nền địa lý quốc gia, BĐĐH quốc gia vừa bàn giao cho địa phương đã có phần lạc hậu.

Ngoài ra từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương trong cả nước và các Bộ, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012. Hiện nay, các tỉnh, thành phố đang thực hiện quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm các cấp.

Thực hiện định hướng của Chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử, trong đó dữ liệu nền tảng là CSDL tài nguyên và môi trường (đất đai, hạ tầng dữ liệu không gian, môi trường, ….), do đó nhu cầu xây dựng hoàn thiện CSDL TNMT của địa phương là rất lớn.

Trong quá trình lập đề án Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 3499/BTNMT-CNTT gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp cung cấp hiện trạng và xác định nhu cầu khai thác sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan