Thứ 5, 30/06/2022 - 17:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong việc đẩy mạnh việc quản lý, xử lý CTRSH

Hiện trạng các vấn đề về chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đòi hỏi các cấp, các ngành cần có những biện pháp quyết liệt để huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong việc đẩy mạnh việc quản lý, xử lý CTRSH trong thời gian tới.

Quá trình phát triển KT-XH mạnh mẽ trong những năm qua, một mặt thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện mức sống của người dân và bộ mặt đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; nhưng mặt khác làm gia tăng lượng CTRSH phát sinh, cả về khối lượng, thành phần và tính chất, gây sức ép về mọi mặt đối với môi trường. Mỗi ngày, toàn quốc phát sinh trung bình 64.658 tấn CTRSH, trong đó khu vực đô thị chiếm 55%, khu vực nông thôn chiếm 45%. Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH tại khu vực đô thị trung bình đạt 92% và khu vực nông thôn đạt 66%, trong đó: 13% khối lượng CTRSH được thiêu đốt, 16% được chế biến phân compost và khoảng 71% được chôn lấp.

Bên cạnh đó, CTR từ nước ngoài với thành phần đa dạng, được nhập khẩu vào Việt Nam theo hình thức phế liệu nhập khẩu để sản xuất chưa đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cũng tạo gánh nặng cho công tác quản lý CTR nói chung và CTRSH nói riêng.

Các số liệu về chỉ số phát sinh CTRSH bình quân đầu người của các địa phương trong cả nước giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 đã chỉ ra Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng là những đô thị có chỉ số phát sinh cao nhất cả nước. Về khối lượng phát sinh, CTRSH đô thị phát sinh cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ và thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên; trong khi phát sinh CTRSH nông thôn cao nhất tại vùng ĐBSH và thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, chất thải nhựa khó phân hủy (với tỷ lệ trong các bãi chôn lấp CTRSH ước tính khoảng 6 - 8%) cũng đang là vấn đề thách thức trong công tác quản lý CTRSH.

Trước những nguy cơ, sức ép do lượng CTRSH phát sinh ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển KT-XH. Đảng, nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra. Mặc dù vậy, các biện pháp đã và đang thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ xử lý CTRSH còn chưa rõ ràng, chưa tập trung, tản mạn ở nhiều văn bản hướng dẫn khác nhau khiến tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn khi muốn tham gia vào lĩnh vực này. Công tác lập và triển khai quy hoạch quản lý CTRSH còn nhiều bất cập, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và nông thôn chưa phát triển đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của quá trình đô thị hóa cũng như sự gia tăng khối lượng CTRSH. Mô hình quản lý CTRSH chưa hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thực tiễn. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, và địa phương liên quan chưa được thực hiện một cách thống nhất, hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư và kinh phí cho thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Công nghệ xử lý CTRSH chưa phù hợp, hoạt động tái chế chất thải còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, thiếu sự quản lý. Sự tham gia của cộng đồng và nhận thức của xã hội về quản lý CTRSH chưa cao.

Thực tế nêu trên đòi hỏi các cấp, các ngành cần có những biện pháp quyết liệt để huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong việc đẩy mạnh việc quản lý, xử lý CTRSH trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan