Thứ 7, 25/06/2022 - 17:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24 dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 04/11/2020

Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24 dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 04/11/2020 để xem xét, trao đổi, thông qua một số nội dung, tài liệu và chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 7.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) năm 2020, Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24 dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 04/11/2020 để xem xét, trao đổi, thông qua một số nội dung, tài liệu và chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 7. Để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24, Hội nghị Quan chức cao cấp GMS sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/10/2020.

Chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24, dựa trên tầm nhìn của Khung chiến lược dài hạn Chương trình hợp tác kinh tế mới của GMS đến năm 2030 (GMS-2030), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất lựa chọn chủ đề Paving the Way to a More Integrated, Prosperous, Sustainable and Equitable GMS (Hướng tới một GMS hội nhập, thịnh vượng, bền vững và công bằng hơn) là đối với Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24. 

Về chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chọn chủ đề "GMS: Renewed Strength to Face the Challenges of the New Decade "(GMS: Phục hồi sức mạnh để đối mặt với những thách thức của thời đại mới) phù hợp với bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch Covid-19.

Về cập nhật tiến độ chuẩn bị Khung đầu tư khu vực GMS đến năm 2022 (RIF 2022), trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tham dự các cuộc họp và đóng góp ý kiến xây dựng và cập nhật RIF 2022. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung Dự án “Đề xuất mô hình sử dụng hợp lý vốn tự nhiên tại các hành lang đa dạng sinh học trong Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” (Proposing Models on Rational Utilization of Natural Capital in Biodiversity Corridors in the Greater Mekong Subregion) về lĩnh vực môi trường trong dự thảo RIF 2022.

Với vai trò là đầu mối kỹ thuật Nhóm công tác môi trường GMS, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đại diện tham dự các cuộc họp, cụ thể: Cuộc họp trực tuyến của Nhóm công tác để cập nhật tình hình triển khai Chương trình Biến đổi khí hậu và Môi trường bền vững cũng như các ưu tiên khác của khu vực; Cuộc họp nhằm thảo luận về Khung đầu tư khu vực (RIF) 2022 trong lĩnh vực môi trường vào ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì việc chuẩn bị nội dung và tham dự Hội nghị Bộ trưởng GMS 24 và Hội nghị quan chức GMS; cử đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Vụ Hợp tác quốc tế tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao GMS  để chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng GMS 24; cử đại diện Lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham dự Hội nghị Bộ trưởng GMS 24.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan