Thứ 6, 30/09/2022 - 15:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ cho BVMT, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo động lực mới cho tăng trưởng và chủ động đón làn sóng đầu tư

Bộ TN&MT đã trình Quốc hội Dự án Luật bảo vệ môi trường, giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế; trình Chính phủ ban hành các văn bản tháo gỡ ngay các chồng chéo, nút thắt, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nâng cao chỉ số tiếp cận các nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, giúp Nhân dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid19. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ tập trung phòng chống dịch bệnh, phục hồi, phát triển các hoạt động KTXH và bảo đảm đời sống của nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trương đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, dự báo sớm các tác động của khí hậu, thủy văn để chủ động phương án sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ cho bảo vệ môi trường, thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tạo động lực mới cho tăng trưởng, chủ động đón làn sóng đầu tư. Trình Quốc hội Dự án Luật bảo vệ môi trường, giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế. Chủ trì, phối hợp xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản tháo gỡ ngay các chồng chéo, nút thắt, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nâng cao chỉ số tiếp cận các nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, giúp Nhân dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19: Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP về giao khu các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn.

Đến nay đã thực hiện đơn giản hóa 80,1% thủ tục hành chính; bãi bỏ, thay thế 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm 50% số mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành, qua đó, góp phần tiết kiệm được khoảng 1.047 tỷ đồng/năm. Chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực canh tranh tăng 0,27 điểm theo báo cáo của PCI, tăng mức độ hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận lên 13% so với năm 2016. Xây dựng Chính phủ điện tử được thúc đẩy. Công tác quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng ở Bộ và kết nối với toàn ngành và liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các cuộc họp tiếp tục được thực hiện theo hình thức không giấy tờ. Hệ thống thông tin báo cáo đã được xây dựng và sẽ thực hiện kết nối dữ liệu từ các địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan