Thứ 2, 26/09/2022 - 01:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản. ​​​​​​​

Giai đoạn 2016-2021, Bộ TNB&MT tiếp tục tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản.

Bộ TN&MT đã trình Quốc hội Nghị quyết sô 101/2019/QH14 ngày 27/11/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định: Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày  23/01/2018 của Thủ tướng Chính  phủ Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư; Quyết định số 48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ đã ban hành 21 Thông tư; Công tác xây dựng định mức Kinh tế-kỹ thuật ngành địa chất đã đi vào nề nếp, rà soát hơn 3000 định mức chuyên ngành, ban hành các định mức mới, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn được ban hành nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

 

Về triển khai nhiệm vụ, cấp phép hoạt động khoáng sản chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản; đã tăng cường, phối hợp với các tỉnh, thành phố giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn quản lý nhà nước về khoáng sản, tạo cơ sở cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. 

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản từng bước được đẩy mạnh; hành lang pháp lý đã được hoàn thiện: số lượng hành vi, mức xử phạt của Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực khoáng sản tăng cao, quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản đã được quy định rõ ràng; tạo chế tài xử phạt mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về khoáng sản, chấn chỉnh hoạt động khoáng sản.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cán bộ công chức và người dân đã được quan tâm đúng mức; đã tổ chức đa hình thức, phủ quét tất cả các đối tượng, vùng, miền liên quan đến bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và chấp hành pháp luật về khoáng sản.

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đo vẽ bản đồ địa chất và đánh giá khoáng sản. Trên cơ sở quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề xuất với Chính phủ các đề án lớn quan trọng và đã đánh giá trữ lượng, tài nguyên các khoáng sản titan, urani, than nâu bể Sông Hồng, bauxite – sắt laterit… phục vụ hiệu quả phát triển công nghiệp khai khoáng.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan