Thứ 2, 12/04/2021 - 13:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện chủ trương, chính sách để phát huy giá trị địa chất, nguồn lực khoáng sản cho phát triển kinh tế đất nước

Trong đó ưu tiên triển khai xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược khoáng sản và định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thiện chủ trương, chính sách để phát huy giá trị địa chất, nguồn lực khoáng sản cho phát triển kinh tế đất nước, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược khoáng sản và định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung đánh giá tác động của Luật khoáng sản năm 2010, nhằm sửa đổi, bổ sung theo hướng đề xuất Chính phủ, Quốc hội xây dựng thành Luật Địa chất và tài nguyên khoáng sản, để thống nhất quản lý về địa chất và hoạt động khoáng sản, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Xây dựng trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất Đắk Nông là công viên địa chất toàn cầu.

Xây dựng Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác điều tra cơ bản, trên cơ sở nguồn lực nhà nước đầu tư, tập trung lập bản đồ địa chất và điều trả khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, điều tra, đánh giá các nguy cơ tai biến địa chất của các nhóm tờ phần đất liền11. Đánh giá tiềm năng tài nguyên từng loại, nhóm khoáng sản quan trọng, đặc biệt là trong các cấu trúc địa chất, có triển vọng khoáng sản đến độ sâu 500m và một số vùng đến 1.000m nhằm làm rõ tiềm năng từng loại khoáng sản phục vụ nhu cầu thăm dò, khai thác chế biến sử dụng và dự trữ khoáng sản quốc gia hợp lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản, có biện pháp hiệu quả hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xử lý việc cấp phép hoạt động khoáng sản không đúng quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan