Thứ 3, 26/01/2021 - 15:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành lập "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"

Mục tiêu của "Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" là hoàn thành lập "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" đạt yêu cầu chất lượng, có tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện, đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố trong năm 2021.

 

Thực hiện Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2019 ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình tự lập Quy hoạch Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bao gồm Xây dựng "Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050", trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó, Tổ chức "Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050", trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố.

Nhiệm vụ Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các kết quả đánh giá việc thực hiện "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007; và "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; nhu cầu của kinh tế - xã hội về nguyên liệu khoáng và thông tin địa chất.

Mục tiêu của "Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" là hoàn thành lập "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" đạt yêu cầu chất lượng, có tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện, đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố trong năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan