Thứ 3, 26/01/2021 - 16:35
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Dự án Luật Biến đổi khí hậu trình Quốc hội Khóa XVI là một trong các nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung, xây dựng hình thành được các nền tảng cần thiết để xây dựng Dự án Luật Biến đổi khí hậu trình Quốc hội Khóa XVI là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ mới.

 

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật

Tập trung, xây dựng hình thành được các nền tảng cần thiết để xây dựng Dự án Luật Biến đổi khí hậu trình Quốc hội Khóa XVI; Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính và Nghị định quy định hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trong nước; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành: Hệ thống giám sát và đánh giá cho các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia và cấp tỉnh (M&E); Danh mục các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Xây dựng, ban hành các Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực biến đổi khí hậu; Thông tư hướng dẫn xây dựng, cập nhật và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; các Thông tư có liên quan sau khi “Nghị định Quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính” được ban hành.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật

Tổ chức phổ biến pháp luật về biến đổi khí hậu đến cáp cấp quản lý và cộng đồng dân cư. Song song với công tác truyền thông trong nước là công tác truyền thông đối ngoại nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra

Tổ chức kiểm tra công tác ứng phó biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành, địa phương. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giám sát, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc, kịp thời phát hiện những bất cập để điều chỉnh, sửa đổi phù hợp thực tiễn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan