Thứ 6, 05/03/2021 - 01:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đột phá cơ chế chính sách, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương: "Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có những đột phá về cơ chế chính sách tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững" - Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng, công tác xây dựng thể chế của Ngành đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai các khâu đột phá then chốt nhất là về thể chế, chính sách, pháp luật, khoa học công nghệ, hạ tầng dữ liệu gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy. Trong đó, Bộ sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đưa ra các tiêu chí để lựa chọn các dự án công nghệ thân thiện với môi trường, loại bỏ các dự án về ô nhiễm, đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới, từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên.

Bên cạnh sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, Bộ cũng tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển. Tập trung triển khai công tác lập quy hoạch đảm bảo các định hướng lớn, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn kết nối với quy hoạch để tạo sự liền mạch, phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên cho phát triển bền vững, mở cửa hội nhập.

Cùng với các đột phá về thể chế, Bộ sẽ tiếp tục tập trung chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, từng bước giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính. Xây dựng các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường, chia sẻ, kết nối liên thông từ giữa các ngành, giữa Trung ương và địa phương; đảm bảo thuận lợi trong tiếp cận thông tin của người dân; tạo lập nền tảng thông tin, dữ liệu tiến tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số.

Ngoài ra, Bộ cũng tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; chủ động hợp tác và hội nhập, đặc biệt là về khoa học và công nghệ, xây dựng chính sách phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Ngành.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng chia sẻ về vấn đề quản lý chất thải rắn hiện nay đang có nhiều bất cập, thách thức. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn”. Bộ trưởng mong muốn nhận được sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương để cùng nhau trao đổi, thảo luận về các kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn; kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý hiện nay trên phạm vi cả nước, đồng thời thống nhất nhận thức và hành động về các chủ trương, giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác này ở nước ta trong thời gian tới.

Kết quả “về đích” có ý nghĩa quan trọng bởi năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và sự quyết tâm cao của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành các mục tiêu để góp phần vào công cuộc phát triển toàn diện của đất nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan