Thứ 2, 12/04/2021 - 14:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; tập trung nghiên cứu các giải pháp tổng thể phòng chống sạt lở, tăng cường điều phối liên vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành TN&MT được đề xuất tại tổng hợp trong Báo chỉ đạo điều hành năm 2020 và xây dựng chương trình công tác năm 2021 của Bộ TN&MT.

Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai 

Bộ sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), và Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (sửa đổi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); xây dựng Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án hiện đại hoá ngành KTTV đến năm 2025; Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai của địa phương; tăng cường phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh, thành phố để triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cấp báo động lũ, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, phân vùng rủi ro thiên tai. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ địa phương, đặc biệt là dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất kế hoạch, giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu của các vùng chịu rủi ro thiên tai, tăng cường điều phối liên vùng, thực hiện chuyển đổi sản xuất quy mô lớn dựa vào điều kiện tự nhiên

Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam. Xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cho giai đoạn mới, bao gồm việc thực hiện các mục tiêu theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris. Triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt và Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xây dựng Chương trình hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) giai đoạn 2021-2030.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan