Thứ 7, 25/06/2022 - 22:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2024

Tại Nghị quyết 120/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trước tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát lập Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án đến năm 2024.

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát lập Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, báo cáo Chính phủ xin điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án đến năm 2024 bởi các lý do như sau:

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phát triển thượng lưu đều được xem là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sinh kế của người dân địa phương đang bị ảnh hưởng mạnh do các thay đổi bất thường của các điều kiện khí hậu tự nhiên. Khu vực này luôn đối mặt với lũ và ngập lụt ở vùng thượng du, xâm nhập mặn ở vùng ven biển, đất phèn và sự lan truyền nước chua ở những vùng trũng thấp; thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt ở những vùng gần biển; xói lở bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều nơi và ngày càng trở nên nghiêm trọng và ô nhiễm nguồn nước, kể cả nước mặt và nước ngầm… Biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với tất cả các lĩnh vực tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với quy mô, phạm vi ảnh hưởng vượt quá khả năng ứng phó độc lập của từng địa phương. Vì vậy, việc đẩy mạnh việc thực hiện liên kết vùng đươc coi là một trong những giải pháp quan trọng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng còn tiếp tục diễn biến và kéo dài, mức độ tác động còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của các quốc gia, nhưng các ảnh hưởng và tác động lên khu vực đã là hiện hữu. Các đợt hạn lịch sử, xâm nhập mặn, dòng chảy thay đổi trái qui luật, phụ thuộc vào vận hành của các đập thủy điện lớn trên lưu vực. Vì vậy, cần có những giải pháp chủ động phù hợp và kịp thời, đồng bộ và hiệu quả dựa trên các kết quả phân tích, cảnh báo, dự báo sớm từ hệ thống thông tin số liệu, dữ liệu thực, chính xác, mang tính chất liên ngành trong phạm vi toàn khu vực, các vùng phụ cận và quốc tế. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long, được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nhưng cần có sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các bộ ngành, địa phương. Cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long bao gồm thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, có sự kết nối, chia sẻ về thông tin, dữ liệu của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong khu vực và vùng phụ cận; kết nối với dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhằm tạo nên một cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp, chính xác, được cập nhật số liệu thường xuyên, liên tục, cung cấp nhanh chóng, kịp thời, rộng rãi phục vụ hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Đề án này chính là khung pháp lý để các bộ, ngành, địa phương phối hợp có lộ trình và đồng bộ với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng xây dựng, hoàn thiện, cập nhật dữ liệu thường xuyên, và duy trì lâu dài hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long. 

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tích cực hệ thống hóa số liệu, dữ liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tăng cường việc điều tra số liệu cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu như: quan trắc, nước mặt, nước ngầm, đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu... và đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Việc thực hiện Đề án cần đồng bộ, phối hợp với các dự án, nhiệm vụ có liên quan, trọng tâm là dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL)” theo Quyết định số 736/Q-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất thời gian thực hiện Đề án từ năm 2020 đến năm 2024, cụ thể như sau: Từ năm 2020 đến năm 2022: Thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long, đưa vào vận hành khai thác trên hạ tầng trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2022 đến năm 2024: Xây dựng, hoàn thiện, kết nối đầy đủ các nội dung thông tin, dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long; ban hành đầy đủ hành lang pháp lý; đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để vận hành khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long theo mục tiêu Đề án. Sau năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức, duy trì, vận hành hệ thống lâu dài.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan